Pro změnu 2017

Hledáme jádro pudla

6. dubna 2017 | Kongresové centrum, Masarykova kolej, Praha 6

Motto:

Klíčová věc je nepřestat se ptát. Pokud mám jednu hodinu na vyřešení problému, na němž závisí můj život, chtěl bych věnovat prvních 55 minut formulování správné otázky, protože pokud mám tu pravou otázku, vyřeším problém za méně než 5 minut. Einstein

O čem byla konference

Na konferenci v roce 2017 jsme seznámili s příběhy lidí, za které dlouhodobě rozhodovali či rozhodují druzí. Šlo například o příběh pana Nováka, který žije v ústavu – v uzavřeném areálu bývalého venkovského zámečku. Dostal se sem po jedné hospitalizaci kvůli duševnímu onemocnění. Jeho zdraví je nyní už léta stabilizované a léta se touží vrátit do rodného města. Stále toho nedosáhl. Paní Barboře zase trvalo tři roky, než, než se jí s pomocí skupiny přátel, právníků a sociálních pracovníků podařilo dostat z ústavu do vlastního bytu a to přesto, že nepotřebovala a nepotřebuje vůbec žádnou sociální službu, tím méně pobytovou.

Kladli jsme si otázku, jak je možné, že také příběhy jsou sedm let po ratifikaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením stále aktuální? V čem spočívají bariéry v naplňování práv lidí s postižením žít podle své volby? Jak lze bariéry překonat? Co musíme změnit v naší praxi, aby se věci začaly hýbat správným směrem?

Na konferenci jsme hledali jsme cesty k naplnění práva lidí s postižením na rozhodování o svém životě a na život v běžném prostředí. Ke společnému dialogu jsme se sešli s těmi, kterých se to nejvíce týká, tj. s lidmi s postižením a jejich blízkými, zástupci zřizovatele s poskytovateli sociálních služeb, zástupci obcí v roli veřejných opatrovníků a úředníků centrální vlády. Na stejný problém jsme se dívali pohledem různých zájmových skupin.


Program konference Pro změnu 2017

Prezentace mluvčích 2017

Fotogalerie z konference

 

Konference proběhla pod záštitou veřejné ochránkyně práv paní Anny Šabatové. 

Partneři konference