Dana Kořínková

Dana_5

Právnička Quip, z. ú.

 

Dana pracuje jako právník v Quipu od r. 2005. Věnuje se problematice svéprávnosti a dalších práv lidí s postižením, zejm. těch práv, která souvisí s právem na život v běžném prostředí, se zapojením a začleněním do společnosti. Prosazuje naplnění práv z Úmluvy o právech osob s postižením v ČR. Poskytuje konzultace, zastupuje v soudních řízeních o svéprávnosti, vede kurzy s touto tématikou.