Helena Rezková a Jiří Kopal

Jiří a Helena

Proč někdo rozhoduje o tom, jestli spolu můžeme žít?

 

Paní Helena a pan Jiří žijí ve společném bytě už 30 let. Nyní jim z důvodu nejasností ohledně placení nájemného hrozí vystěhování z bytu, což by prakticky znamenalo také jejich rozchod. Paní Helena a pan Jiří chtějí dluhy zaplatit. Potřebují k tomu především součinnost veřejné opatrovnice a také pomoc a podporu při vymyšlení splátkového kalendáře, jenže to není jednoduché získat.