Irena Havránková

Irena Havránková

Na cestě ke svéprávnosti.

 

Paní Irena byla omezena ve způsobilosti k právním úkonům ještě v době, kdy bydlela se svou rodinou. Byla vždy zvyklá pomáhat s péčí o domácnost, ale nikdy nechodila do práce a neobstarávala si vlastně žádné své záležitosti. Po příchodu do pobytové služby se až ve svých čtyřiceti letech začala mnohé věci teprve učit. Když soud na konci roku 2014 začal řešit, zda má být nadále omezena ve svéprávnosti, rozhodla se s podporou pracovníků služby požádat naopak o plné vrácení svéprávnosti. Na cestě za svéprávností jí čekala řada jednání, dokazování, úspěšných i neúspěšných rozsudků soudů různého stupně, nepochopení a ostudných výroků ze strany státního zastupitelství i soudní znalkyně a nakonec na sklonku roku 2016 pravomocné rozhodnutí, kterým byla potvrzena její svéprávnost a dohoda o nápomoci se třemi podpůrci. Nyní má za sebou první půlrok nového života, i když její boj není zdaleka na konci – jejím případem se na základě dovolání státního zástupce bude ještě zabývat Nejvyšší soud.