Michal Prager

 Michal Prager

Ředitel organizace Pestrá společnost, o.p.s., zastupitel MČ Praha 14

Michal Prager je absolventem Jedličkova ústavu. Vystudoval Metropolitní univerzitu Praha – obor veřejná správa. Svou profesní dráhu v sociálních službách odstartoval jako koordinátor osobní asistence a později konzultant v Asistenci, o.p.s. V 2009 založil a je ředitelem organizace Pestrá společnost, o.p.s., která se specializuje na výcvik asistenčních psů, poskytování sociální služby – sociální rehabilitace a zaměstnávání lidí s tělesným postižením v projektu Bezbatour. V letech 2009 – 2012 vedl pracovní skupinu MHMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou. V současnosti rovněž působí jako zastupitel a předseda sociální komise MČ Praha 14.