Milena Johnová

Milena - konference

Ředitelka Quip, z. ú.

 

Milena začínala v r. 1992 jako vedoucí prvního chráněného bytu v ČR. Od té doby s výjimkou pár let pracuje v nevládním sektoru převážně v komunitních sociálních službách. Stála mimo jiné u prvního tuzemského projektu podporovaného zaměstnávání a inkluzivního vzdělávání (Rytmus) a osobní asistence (POV). V letech 2000-2003 vedla na MPSV práci na přípravě standardů kvality sociálních služeb a inspekcí v ČR. Quip, jehož je spoluzakladatelkou, vede od jeho začátku v r. 2003.