Rytmus s příběhem paní Romany Malečkové

abys tady nechyběl E+L

Proč nemůžu umřít doma?

 

Z ústavu, ve kterém paní Romana žila více než 40 let, odešla před 7 lety. Postupně se podpora, kterou potřebuje, mění. Stárne, onemocněla, změnil se jí opatrovník…Nejvíc ze všeho si přeje zůstat doma, mít klid!  Hledáme možnosti, jak její přání naplnit, ale stále ještě jiní rozhodují o tom, co je pro paní Romanu nejlepší.                                                                                

 

příspěvek přednesou: Lenka Skálová a Eva Lorenzová,

Rytmus, o.p.s.