Pro změnu 2019

12. listopadu 2019 se konala 9. mezinárodní KONFERENCE PRO ZMĚNU. Klíčovým tématem konference bylo aktivní občanství pro všechny.  Naše pozvání přijal britský filozof a sociální inovátor Simon Duffy, zakladatel a ředitel organizace Center for Wellfare Reform, zakládající člen Citizen Network.

IX. konference PRO ZMĚNU s názvem 7 KLÍČŮ K OBČANSTVÍ

se konala v týdnu, ve kterém jsme si po třicáté připomněli události Listopadu 1989. Rozhodli jsme tuto příležitost využít, zvednout společně hlavu od vyhlášek, metodik, přehledů, rozpočtů, zápisů, žádostí, mnohokrát přiložených příloh, prohlášení, pověření a všeho toho procesního balastu, který nám zastiňuje výhled a nadhled nad vlastní prací. Daří se nám naplňovat, co jsme si před 30 lety předsevzali, v co jsme doufali? Anebo, stejně jako mnoho jiných oblastí našeho života, jsme i tento sektor rozbili do procesů a obalili do sofistikovanější hantýrky, aniž by ti, kterým naše úsilí má přinášet prospěch, skutečně zaznamenali zásadní proměnu?

Účastníci se společně zamýšleli na tím, co pro nás znamená být členem společnosti, co z nás dělá občany, co
k tomu potřebujeme. Protože stejné věci potřebují i lidé, kterým poskytujeme své služby a podporu.

Univerzalitu 7 klíčů k občanství jsme se rozhodli ilustrovat tím, že jsme na letošní konferenci přizvali zástupce
i jiných cílových skupin, než těch, s kterými spolupracujeme a kterým se převážně věnujeme.

Program konference byl následující:

Úvodní slovo
Simon Duffy (Citizenship Network) & Alfred Richter (Quip) & zástupci spolupracujících.

Simon Duffy (Citizenship Network)
Občanem může být každý z nás. Někdy se ale lidé potýkají s překážkami na své cestě k tomu, aby jimi skutečně byli. Předsudky, hloupá pravidla, bezohlednost nebo nedbalost nám mohou  cestu k občanství ztěžovat. Je potřeba podpořit ty, kteří to potřebují, stát se občanem. 

Šárka Káňová (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická) nás seznámila s vybranými výsledky výzkumu, který se realizovat v průběhu několika let ve spolupráci s European Disability Forum:  Lidé s postižením na cestě k plnohodnotnému občanství – nové argumenty pro inkluzivní a udržitelný evropský sociální model. Členy projektového týmu tvořili z velké části lidé s postižením. Video k projektu naleznete zde.

7 klíčů k občanství

7 klíčů

O jednotlivých klíčích jsme diskutovali se zástupci různých skupin, kteří potřebují nebo někdy potřebovali podporu při „nalezení klíčů a odemykání“. Pozvali jsme lidi s fyzickým postižením, s postižením v duševní oblasti, lidi se zkušeností s pobytem v ústavním zařízení, seniory, cizince, lidi bez domova a další.

Jednotlivé klíče jsme prozkoumali prostřednictvím osobních prezentací, moderované diskuse a reflexe
v malých pracovních skupinách.

SMYSL - mít cíle, naděje a sny, žít vlastní život a mít plány;

Josefína Scheiderová (Armáda spásy) s námi diskutovala, proč je důležité pracovat s plány a nadějemi
i v situacích, kdy se všechno zdánlivě točí kolem "udržení se nad  vodou". 

Rela Chábová (Quip) nás přiměla k zamyšlení, proč práce s plány, tužbami, sny a cíli, objevování toho, co zažehne "jiskru" v člověku, je zásadní pro plánování a poskytování na člověka zaměřené podpory.

SVOBODA – mít kontrolu nad svým životem, mít možnost vyjádřit se a být slyšen, mít svéprávnost, mít místo ve společnosti;

O své cestě za svobodou, touze společně žít, chodit do práce, mít svatbu a o tom, proč něco tak samozřejmého není pro lidi žijící v pobytové sociální službě vůbec jednoduché, a co je potřeba, aby se to stalo, se s námi podělili Zdeňka Jungrová a Petr Čermák, podpořila je Radka Čebišová (Domov Svojšice).

Martina Hronová se s námi podělila o svoje zkušenosti z práce sebeobhájce, podpořila ji Martina Hüblová (Rytmus).

PODPORA - mít dobrou podporu, která posiluje moje vlohy, nadání a dovednosti, která posiluje moje společenské postavení, svobodu, naplňování práv a plnění povinností;

Andrea Předotová (Poradna pro integraci) a Tatiana Kulbul  se s námi podělily o své osobní a profesní zkušenosti s tím, v čem potřebují podporu lidé, kteří se rozhodli začít svůj život v jiné zemi, která je ze začátku pro ně "cizinou".

Richard Pucholt je sám mimo jiné komentátorem. Jak on vidí dobrou podporu a nejsou někdy odborníci trošku mimo?

ŽIVOT - aktivní příspívání komunitě, ve které žiji, sdílení vzájemných nadání, rozdílů,  společného učení se, mít možnost riskovat, účastnit se společné zábavy;

"Poprvé jsem sama šla do města, když mi bylo 14 let, zdrhla jsem za kámoškou do nemocnice". Podívali jsme  společně na krátký film o tom, jak důležitá je komunita a vrstevníci. Nikola Taragoš (Romodrom) se s námi podělil o své postřehy z práce na mnoha místa České republiky. 

Sandra Bovkunová a Olga Blahovcová (Tichý svět) nás inspirovali, jak si jít navzájem vstříc, jak se propojuje svět slyšících a neslyšících, jak může vypadat dobrá přiměřená úprava či univerzální design
v komunikaci.  

Klára Chalupová s námi sdílela, co dělá ve volném čase a čemu zajímavému se v životě věnuje. Podpořila ji Jana Loskotová (Rytmus).

DOMOV - mít místo, které je moje, ke kterému mám vztah, kam patřím, kde mám pod  kontrolou, co se tam děje a cítím se tam v bezpečí;

"Pracujte na tom, abyste domov měli. Vytvářejte ho." Marie Svobodová nám přečetla svojí úvahu na téma Domov a Jan Talich přečetl text paní Libuše Tomkové. Anastasiia Riabtceva  (ŽIVOT 90) nám na příkladech své práce ukázala, jak lze podpořit seniory při naplnění jejich přání žít tam, kde jsou doma.

Václav Červenka se s námi podělil o svou zkušenost, jak se v 50 letech stěhoval od mámy do samostatného bydlení, podpoří ho Martina Hüblová (Rytmus).

LÁSKA – přátelství, rodina, intimní vztahy a radost ze života;

Jana Bernoldová a Zdeňka Adamčíková nás seznámily s výsledky výzkumu věnujícímu se tématu podpory rodičovství rodičů s mentálním postižením. Prezentované informace ve formátu snadného čtení si můžete stáhnout zde

PENÍZE - mít dostatek peněz na život a mít nad svými prostředky kontrolu;

Tomáš Baxa a Iva Fryšová nám ukázali, jak může vypadat efektivní podpora při správě a majetku a financí,
a proč je důležité, aby "podpisové právo" měl člověk, který je jejich majitelem?

Na závěr proběhla krátká moderovaná diskuze, které se zúčastnili Simon Duffy, Terezie Hradilková (předsedkyně Jednoty pro deinstitucionalizaci, partnera konference) a Richard Pucholt.  

Děkujeme spolupracujícím organizacím a jejich zástupcům:
Armáda spásy
Domov Svojšice
Poradna pro integraci
Romodrom
Rytmus
Tichý svět
Život 90

Catering na konferenci zajistila  Tichá kavárna

Plakát 7 klíčů k občanství je ke stažení zde.
Brožura 7 klíčů k občanství je ke stažení zde.

Konání konference podpořilo Hlavní město Praha.

Praha

Partnerem konference byla Jednota pro deinstitucionalizaci.

JDI

Konference se konala v Komunitním centru Matky Terezy.

Simon Duffy Kartičky 2 panorama 1
panorama 7 klíčů Kartičky 1
plénum ze zahrady plénum přestávka
Richard Pucholt Richard Pucholt Václav Červenka