Bazální stimulace II.

nástavbový kurz

 

Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení lidí s těžkým zdravotním postižením, který vyvinul v roce 1975 profesor Andreas Fröhlich při práci s dětmi s fyzickým a mentálním postižením. V 80. letech byl koncept přenesen zdravotní sestrou Christel Bienstein do ošetřovatelské péče o dospělé lidi se zdravotním postižením.

Bazální stimulace nabízí člověku jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje lidí s postižených nebo těžce nemocných.

Co se na kurzu naučíte

Rozšíříte si znalosti konceptu Bazální stimulace získané v základním kurzu. Kurz lze absolvovat v návaznosti na „Základní kurz Bazální stimulace“ s časovým odstupem 3 měsíce a více.

Po absolvování 100% hodinové dotace obdržíte certifikát platný v celé EU.

Pro koho je kurz

Kurz je určen absolventům kurzu Bazální stimulace I.

Kurz je určen lidem, kteří pracují či pečují o lidi, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např: lidé v bezvědomí, po poranění mozku, lidé s hypoxickým postižením, s Alzheimerovou chorobou, s hemiplegickým postižením, lidé v apalickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility, lidé se zdravotním postižením nebo nedonošené děti.

Obsah kurzu

  1. Nástavbové prvky konceptu bazální stimulace a jejich návaznost na prvky základní. Komplexnost lidského vnímání.
  2. Orální stimulace, její možnosti a využití. Omezení v perorálním příjmu. Polykání, rozlišování chutí.
  3. Olfaktorická stimulace, její možnosti a využití. Rozlišování čichových vjemů a asociace na čichové vjemy.
  4. Optická stimulace. Význam zraku pro orientaci a poznávání. Význam optické stimulace pro vybavení vzpomínek.
  5. Auditivní stimulace. Vnímání zvuků u lidí s těžkým postižením a lidí v komatu.
  6. Taktilně-haptická stimulace. Význam hmatu pro člověka. Vnímání hmatem, jeho specifika a využití u lidí s těžkým postižením.
  7. Diametrální koupel. Problematika tělesného schématu u lidí se spastickou poruchou. Práce s lidmi se spastickou poruchou.
  8. Biografická anamnéza a její význam v bazálně stimulující péči. Vedení dokumentace dle konceptu bazální stimulace – realizace, plánování, hodnocení. Podpora a vedení lidí s těžkým zdravotním postižením.

Rozsah

Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin ve 2 dnech.

Akreditace:

Akreditováno MPSV ČR pod č. 2012/0720-PC/SP/PP.

Maximální počet účastníků je 20.

Lektorské zajištění

Helena Dvořáková

V případě zájmu o tento kurz na klíč kontaktuje manažerku vzdělávání Relu Chábovou, kontakt zde.