Bazální stimulace

základní kurz

 

Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení lidí s těžkým zdravotním postižením, který vyvinul v roce 1975 profesor Andreas Fröhlich při práci s dětmi s fyzickým a mentálním postižením. V 80. letech byl koncept přenesen zdravotní sestrou Christel Bienstein do ošetřovatelské péče o dospělé lidi se zdravotním postižením.

Bazální stimulace nabízí člověku jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje lidí s postižených nebo těžce nemocných.

Co se na kurzu naučíte

Osvojíte si teoretické i praktické dovedností konceptu Bazální stimulace na základní úrovni a schopnosti reagovat na potřeby lidí se změnou vnímání, komunikace a pohybu. Na základě získaných znalostí budete umět člověka vést a podporovat v jeho vlastních aktivitách.

Po absolvování 100% hodinové dotace obdržíte certifikát platný v celé EU.

Pro koho je kurz

Kurz je určen lidem, kteří pracují či pečují o lidi, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např: lidé v bezvědomí, po poranění mozku, lidé s hypoxickým postižením, s Alzheimerovou chorobou, s hemiplegickým postižením, lidé v apalickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility, lidé se zdravotním postižením nebo nedonošené děti.

Obsah kurzu

  1. Teorie konceptu Bazální stimulace, význam konceptu pro ošetřovatelskou péči a vedení lidí se změnou vnímání, komunikace a pohybu. Rozšíření konceptu bazální stimulace v Evropě a jeho vývoj.
  2. Základy anatomie a fyziologie centrální nervové soustavy. Vnímání člověka na základní úrovni.
  3. Vývojová psychologie. Psychologie prenatálního věku. Další modely, ze kterých koncept bazální stimulace vychází.
  4. Bazálně stimulující péče u specifických skupin lidí – bazální stimulace u dětí, seniorů, lidí s mentálním nebo tělesným postižením.
  5. Význam doteku pro člověka. Ruce jako nástroj ošetřujícího. Intimní zóny a zachování intimity. Iniciální dotek.
  6. Komunikace, její význam. Nonverbální komunikace. Komunikační kanály. Desatero konceptu Bazální stimulace.
  7. Somatická stimulace a její význam. Prvky somatické stimulace – koupele, polohování, dechová rehabilitace. Změny vnímání tělesného schématu a podpora dlouhodobě imobilních lidí.
  8. Význam pohybu pro člověka. Vestibulární stimulace a možnosti vestibulární stimulace vzhledem ke schopnostem člověka. Raná mobilizace. Technika „ovesného klasu“ a její význam.
  9. Propriorecepce. Vibrační stimulace a její význam. Tělesný rámec a svalové napětí.
  10. 9 centrálních cílů konceptu Bazální stimulace. Význam cílů pro vedení nemocných 

Rozsah

Rozsah kurzu je 24 vyučovacích hodin ve 3 dnech.

Po domluvě lze kurz absolvovat ve dvou dnech po 12-ti hodinách výuky.

Akreditace:

Akreditováno MPSV ČR pod č. 2012/0719 - PC/SP/PP

Maximální počet účastníků je 20.

Lektorské zajištění

Helena Dvořáková

V případě zájmu o tento kurz na klíč kontaktuje manažerku vzdělávání Relu Chábovou, kontakt zde.