Deinstitucionalizace

Náš tradiční kurz průběžně aktualizujeme ve vazbě na zkušenosti s transformačními projekty realizovanými v ČR v posledních letech i právní rámec. Rámcem kurzu jsou dva klíčové články Úmluvy o právech osob s postižením: Rovnost před zákonem a Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti. Lektoři kurzu čerpají nejen z tuzemských, ale i zahraničních zkušeností.

Co se na kurzu naučíte

Naučíte se na deinstitucionalizaci dívat především z perspektivy uživatelů sociálních služeb, kteří se připravují na odchod z instituce. Získáte přehled o tom, jak koncipovat plán odchodu člověka z ústavu tak, aby bylo zohledněno, co je pro člověka důležité z jeho hlediska, a přitom aby byla ošetřena rizika spojená se samostatným životem v běžné společnosti. Prostřednictvím modelových příkladů si vyzkoušíte, jak řešit situace, kdy v lokalitě chybí profesionální služby, jak pracovat s osamělým člověkem, s člověkem, který nekomunikuje verbálně, nebo má těžké, kombinované postižení.

Pro koho je kurz

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb, fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

Obsah kurzu

  • Východiska a principy deinstitucionalizace a transformačních projektů ve vazbě na Úmluvu o právech osob s postižením
  • Význam stylu individuálního plánování pro proces a výsledky deinstitucionalizace z pohledu lidí s postižením
  • Plánování zaměřené na člověka jako základ změny služeb
  • Význam podpory při rozhodování uživatelů služeb v procesu transformace ústavní péče
  • Budování a posilování přirozené podpory
  • Personalizace pomoci a podpory
  • Řešení modelových případů

Rozsah

8 hodin

Kurz začíná v 9.00h. Končí v 16.00h - 16.30h, podle toho, na jak dlouhé polední pauze se ráno dohodneme.

Akreditace:

Akreditováno MPSV ČR pod č. 2012/1286 – PC/SP/VP

Maximální počet účastníků je 20.

Lektorské zajištění

Milena Johnová

V případě zájmu o tento kurz na klíč kontaktuje manažerku vzdělávání Relu Chábovou, kontakt zde.