Profil na jednu stránku

V dokumentaci sociální služby je většinou místo, kde popisujeme základní informace o člověku, který naši sociální službu využívá. Je velice důležité, jakým způsobem tyto informace o člověku získáváme a jak je zapíšeme. Až příliš často je dokumentace plná složitých pojmů a nálepek, a samotný člověk se vytrácí. 

Profil na jednu stránku je srozumitelně a jednoduše napsaný souhrn základních důležitých informací o člověku a o způsobech, jak jej co nejlépe podpořit. Profil na jednu stránku pomáhá lidem uvědomit si své silné stránky a ujasnit si to, co je pro ně důležité. Dává také možnost toto zprostředkovat ostatním lidem. Můžete jej využít v různých situacích, např. pro nové pracovníky a dobrovolníky k tomu, aby se seznámili s člověkem, pro kterého mají pracovat, pro hledání nové služby, školy, kroužku či práce. Profil na jednu stránku je nástroj z konceptu plánování zaměřeného na člověka a je použitelný pro lidi každého věku, kteří se nacházejí v různých situacích, tj. pro všechny cílové skupiny sociálních služeb.

Co se na kurzu naučíte

Budete znát  teoretická východiska a principy myšlení a plánování zaměřeného na člověka a budete vědět, jak je možné je využít při nacházení nových cest k sociálnímu začlenění. Naučíte se vytvořit profil na jednu stránku a porozumíte jeho konkrétnímu využití ve vaší praxi. 

I když se může zdát, že vytvoření profilu na jednu stránku je velice snadné, vyžaduje od těch, kteří člověku poskytují podporu, velkou míru empatie a kreativity. Pro to, abychom mohli profil na jednu stránku dělat dobře s jiným člověkem, budeme se jej na kurzu učit dělat sami pro sebe. Budeme se učit, jakým způsobem získávat informace do profilu a jak je srozumitelně zaznamenávat.

Odkazy na články o nástroji profil na jednu stránku: 

Krátce, výstižně a pozitivně

Profil na jednu stránku ve škole

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Dále také vedoucím pracovníkům a pečujícím osobám.

Obsah kurzu

  • Tradiční pohled versus na člověka zaměřený pohled, model defektu versus model podpory
  • Zásady tvorby profilu na jednu stránku
  • Možnosti využití profilu na jednu stránkyu, ukázky autentických profilů
  • Praktické zkoušení přípravy profilu na jednu stránku
  • Přínos myšlení zaměřeného na člověka pro praxi jednotlivých účastníků
  • Naplánování vlastních kroků při zavádění profilů na jednu stránku

Rozsah

8 hodin

Kurz začíná v 9.00 hod. a končí v 16.00- 6.30 hod., podle toho, na jak dlouhé polední pauze se ráno dohodneme.

Akreditace

Akreditováno MPSV ČR pod č. A2020/1129-SP/PC/PP/VP

Maximální počet účastníků je 20.

Co s sebou na kurz vzít

K tvorbě profilu na jednu stránku si s sebou můžete vzít nějaké časopisy, nůžky, případně pastelky, fixy či jiný výtvarný materiál. Profil lze také zpracovat pouze písemně, ti, kdo nemají rádi tvoření, se tedy nemusejí bát :-).

Lektorské zajištění

Veronika Škopová

Rela Chábová

V případě zájmu o tento kurz na klíč kontaktuje manažerku vzdělávání Relu Chábovou, kontakt zde.