Kurz Konstruktivní přístup k řešení konfliktů

Kurz Konstruktivní přístup k řešení konfliktů

Praha 15. 11. 2019 cena: 1 700 Kč počet účastníků: 15

Místo konání kurzu

Quip, Karlínské náměstí 12, Praha 8

POPIS KURZU

Kurz Konstruktivní přístup k řešení konfliktů

! Praha - poslední volné místo !

Protichůdným názorům se nemůžeme vyhnout ani v sociální práci. Řešíme konflikty v týmu i konflikty s lidmi, kterým pomáháme. Neustálé změny, jako je třeba nutnost přizpůsobovat se novým právním normám a pravidlům, transformace, vznik nových služeb apod. jsou živnou půdou pro vznik únavných sporů a hádek. Kurz oceníte, pokud se chcete vypořádat s všudypřítomnými konflikty konstruktivně.

Co se na kurzu naučíte

Dozvíte se, jaké existují způsoby přístupu k řešení konfliktů a naučíte se používat nástroje pro porozumění důvodům nesouhlasu. Naučíte se nahlížet na problém z různých stran a budete umět hledat oblasti shody a neshody. Vyzkoušíte si, jak zacházet s tzv. “smrtícími argumenty”, a seznámíte se se základními principy facilitace skupinové diskuse.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména vedoucím pracovníkům působícím v sociální sféře, sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším profesionálům i pečujícím osobám

Obsah kurzu

  • Identifikace problémů, které přináší účastníci
  • Tradiční přístup k odporu a principy přístupu zaměřeného na člověka při řešení konfliktních situací
  • Porozumění důvodům nesouhlasu
  • Oblasti shody a neshody
  • Práce se smrtícími argumenty
  • Facilitace skupiny s využitím techniky Kruh řešení

Rozsah

8 hodin

Kurz začíná v 9.00hod. a končí ve 16.15hod. Většinou je kurz bez delší polední pauzy, zařazeny jsou zpravidla dvě krátké 15 minutové přestávky. Vše záleží na domluvě účastníků navzájem.

Sleva na kurz

U tohoto kurzu můžete využít slevu pro každého druhého účastníka z organizace.

Více informací o systému slev najdete zde.

Co od nás dostanete

Připravíme pro Vás tištěné podklady, kam si můžete dělat i poznámky. Během kurzu budete mít k dispozici dostatek kávy, čaje a vody. Ke kávě také nějakou tu dobrůtku a ovoce na svačinu. K ohřevu vlastního oběda můžete využít mikrovlnnou troubu.

Chci se přihlásit

LEKTOŘI

Termín Praha

AKREDITACE A REFERENCE

Akreditováno MPSV ČR pod č. A2017/0130-SP/PC/VP

Reference účastníků:

Kurz naplnil moje očekávání. Opravdu velmi konstruktivní přístup k řešení konfliktů.

Přínosné téma pro práci i soukromý život.

Moc mě to tu bavilo, pořád jsme něco tvořili.

Byla zde tvůrčí skupina, která se dělila o svoje zkušenosti, nápady.

Uvědomila jsem si svoje bariéry v komunikaci.

Kurz mi pomohl porozumět věcem, se kterými se potkávám ve své praxi.

Získala jsem informace, jak reagovat na smrtící argumenty, zkusila jsem si v praxi aktivní naslouchání.

Využitelnost při mé práci v pozici vedoucího, podřízeného a autority vůči kolektivu. 

Získala jsem vhled do problematiky a užitečné tipy; mohla jsem se zamyslet, v čem je problém i na mé straně.

Velmi se mi líbil pohodový přístup lektorky.

Teď vidím, jaké chyby jsem při řešení konfliktů dělala, tak se jich budu snažit vyvarovat.