NOVINKA! Kurz Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením

NOVINKA! Kurz Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením

Praha 29. 9. 2020 cena: 1 700 Kč Olomouc 15. 9. 2020 cena: 1 700 Kč počet účastníků: 15

Místo konání kurzu

Karlínské náměstí 12/59 Praha 8

Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25, Olomouc

POPIS KURZU

NOVINKA! Kurz Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením

„Sexualita je podstatnou součástí lidského života, která vede k pocitu vlastního sebeuvědomění, osobního štěstí a naplnění. Každý z nás je sexuální bytost a každý z nás má právo na prožití vlastní sexuality." (H. Vykydalová)
Každodenně se potkáváme s projevy sexuality uživatelů našich sociálních služeb a vědomě či nevědomě na ně reagujeme. Tato zpětná vazba je zejména pro člověka s tzv. mentálním postižením velmi důležitým a mnohdy i jediným stavebním prvkem, ze kterého si tvoří představu o své sexualitě. Člověk s tzv. mentálním postižením tedy potřebuje bezpečný a srozumitelný prostor pro prožívání a poznávání své sexuality, který je však jasně ohraničen pravidly a zákonnými normami. Aby pracovník mohl takové prostředí vytvořit, potřebuje se zaměřit na prožívání člověka, na své limity a praktické dovednosti, potřebuje mít dostatek informací o lidské sexualitě, o zákonných normám, o formách práce se sexualitou v sociálních službách a v neposlední řadě mít konkrétní představu o tom, jak by mělo vypadat profesionální a transparentní zázemí v organizaci při práci se sexualitou uživatelů služeb.


Co se na kurzu naučíte
Dostanete podstatné informace k lidské sexualitě a jejímu vývoji, ke specifické situaci u lidí s tzv. mentálním postižením v sociálních službách a k rizikům, které s sebou nese práce se sexualitou. Prakticky si vyzkoušíte mluvit o tématech spojených se sexualitou před skupinou lidí a formou diskuse se střetnete s celou šíří tématu a s různými postoji ostatních členů skupiny. Budete informováni o vybraném obsahu legislativních norem, o možných formách práce se sexualitou v organizaci (respektující jednání a komunikace pracovníka, rozdíl mezi sexuální osvětou a intervencí) a o postupu zakotvení práce se sexualitou v organizaci.
Účastníci kurzu dostanou na závěr odkazy na další možnosti vzdělávání, zajímavé a důležité publikace, filmy a dostupné pomůcky.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům sociálních služeb, fyzickým osobám, které poskytují pomoc a podporu lidem s mentálním postižením.

Obsah kurzu

 • Lidská sexualita a její vývoj
 • 7 klíčů k občanství (7. klíč Láska – příklady dobré a špatné praxe)
 • Omezené možnosti lidí s tzv. mentálním postižením v realizaci své sexuality (model vrstevníka)
 • Mýty o sexualitě lidí s postižením
 • Sexualita a legislativa – odpovědnost pracovníka
 • Ukázka krátkých filmů o sexualitě, kde hrají lidé s tzv. mentálním postižením
 • Osa zapojení pracovníka 
 • Bezpečné a efektivní podmínky pro práci pracovníka v organizaci
 • Dům sexuality v sociálních službách
 • Příklady struktury protokolu sexuality

Rozsah

8 hodin

Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Prezence od 8.45 hod.

Sleva na kurz

U tohoto kurzu můžete využít slevu pro každého druhého účastníka z organizace.

Více informací o systému slev najdete zde.

Co s sebou na kurz vzít

Cokoliv, co Vám zajistí pohodlí a podpoří bdělou mysl zvědavou a ochotnou přijímat vše, co bude s vámi rezonovat.

Co od nás dostanete

Připravíme pro vás tištěné podklady, pracovní list v podobě interní normy, kam si můžete dělat i poznámky. Během kurzu budete mít k dispozici dostatek kávy, čaje a vody. Ke kávě také nějakou tu dobrůtku a ovoce na svačinu. K ohřevu vlastního oběda můžete využít mikrovlnnou troubu.

Chci se přihlásit

LEKTOŘI

Termín Praha a Olomouc

AKREDITACE A REFERENCE

Akreditováno MPSV ČR pod č. A2020 / 0022-SP/ PC/ PP/ VP

Reference účastníků

Buďte první, kdo nám po absolvování historicky našeho prvního kurzu na podzim napíše zpětnou vazbu :-)