Rela Chábová

Rela Chábová

Relka je milovnice života, lidí, zvířat, rostlin a moře, objevovatelka nových světů a dimenzí. S velkou radostí sdílí své zkušenosti a poznání a čerpá inspiraci od lidí, se kterými se potkává na kurzech i mimo nich. Momentálně se nejvíce a nejraději učí od svých dvou dospívajících dětí.

Profesní životopis

Lektorský profil

Vzdělání

 • Univerzita Komenského v Bratislavě, SK, Filozofická fakulta, obor: učitelství (1984 – 1989)
 • Psychosophy Academy of Central Europe, Praha, Psychofonetika, 1.ročník (2014-2015)

Absolvované vzdělávací akce

 • Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
 • Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
 • U teorie, John O'Brien, Madrid (2014)
 • Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
 • Koordinátor inkluze a podpora výuky dětí v běžné škole, Inclusive Solutions, UK; Colin Newton, Jackie Newton, Praha (2013)
 • Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
 • Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
 • kurz Validace, Mária Wirth, SR, Praha (2012)
 • Facilitovaná komunikace, Jitka Nelb Sinecká, Praha (2012)
 • Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
 • Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)
 • Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
 • Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
 • Support Intensity Scale Training Program (Hodnocení míry potřebné podpory) pro lektory kurzu, Buntinx Training & Consultancy, Praha (2010)
 • Podpora řízená jednotlivcem, In-Control Partnerships, Praha (2010)
 • Kurz Easy-to-read (Snadné čtení), Capito, Graz (2010)
 • Nezávislý zprostředkovatel podpory (Support Brokerage), Tony James Philips, Praha (2009)
 • Plánování zaměřené na člověka, John O'Brien, Praha (2008)
 • Základy preterapie, Garry Prouty, Dion van Werde, Marlis Pörtner, Praha (2007-2008)
 • Facilitační dovednosti, Quip, Praha (2008)
 • Supervize v pomáhajících profesích, 150 hodin, Centrum poradenských, vzdelávacích a výcvikových služieb + Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava (2006-2007)
 • Systematic Instruction, Mark Kilsby, Praha (2006)
 • Preterapie pro osoby s komunikačními problémy, prof. G. Prouty (USA), Praha (2002)
 • Kurz Management dobrovolnictví I, Jiří Tošner, Hestia, o.s., Praha (2002)
 • kurz Instrumentální obohacení podle Reuvena Feuersteina I, II , Doc. PhDr. Věra Pokorná, Praha (2001, 2002)

Praxe

 • Lektorská činnost: témata kurzů – plánování zaměřené na člověka, Mapa a Cesta – metody plánování zaměřeného na člověka, na člověka zaměřený přístup k riziku, konstruktivní přístup k řešení sporů, preterapie, kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách atd. – Quip (2005 – dosud)
 • Koordinování kurzů, Quip (2010 – dosud)
 • Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
 • Členka pracovních skupin: Expertní skupina individuálního projektu “Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách”, Fond dalšího vzdělávání (2013 – 2014)
 • Externí pedagog: Základy myšlení a plánování zaměřeného na člověka a jejich využití ve speciální pedagogice, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Metodické vedení (myšlení a plánování zaměřené na člověka): Asistence, o.p.s., Tranzitní program (2013 – dosud)
 • Lektorská činnost: vedení části dlouhodobeho výcviku Kurz pro koordinátory inkluze na téma plánování zaměřené na člověka, Rytmus o.p.s. (2013)
 • Supervize: pro asistenty dětí začleněných v běžných školách, Rytmus o.p.s., (2010 – dosud)
 • Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v ČR (2011 – 2013)
 • Externí pedagog: Plánování zaměřené na člověka, výběrový seminář, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
 • Nezávislé zprostředkování – pilotní projekt o.s. QUIP (2009 – 2011)
 • Supervize: pro poskytovatele sociálních služeb – DOZP Leontýn, DOZP Kovářská, DOZP a CHB Vyšší Hrádek Brandýs nad Labem (2006 - 2010)
 • Zástupkyně ředitele (2002 – 2004), koordinátorka individuálního plánování (2002 – 2007) v ÚSP Horní Poustevna v období deinstitucionalizace tohoto ústavu
 • Učitelka – 1.súkromné gymnázium Bratislava a ZŠ sv.Uršule Bratislava, SK, ZŠ Dolní Poustevna

Odborné texty a publikace

 • Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
 • Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Škopová, V., MPSV ČR 2012
 • Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči, Portál 2009 – odborná lektorka
 • Standardy kvality sociálních služeb – Výkladový sborník pro poskytovatele, MPSV 2008 – spoluautorka dvou kapitol
 • Svět bez ústavů, QUIP – Společnost pro změnu 2004 – uspořadatelka

Kontakt

Mail:           ~.ykO1.7XhIkQOQjfmzE9Wej2

Telefon:     776 236 659