Jan Strnad

Jan Strnad

Právničina ho baví, když se používá tak, aby lidem pomáhala. Jinak si potrpí na svou rozrůstající se rodinu, kolo, vodu a hory. Zvlášť když se to dá nakombinovat.

Profesní životopis

Lektorský profil

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda (abs. 2012)

Absolvované vzdělávací akce

 • Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
 • Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
 • Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
 • Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011) 

Praxe

 • Quip - právník – oblast ochrany a prosazování práv lidí postižením v duševní oblasti, s cílem jejich sociálního začleňování;  zpracování právních analýz, právní poradenství, pomoc uživatelům v soudních řízeních ve věcech opatření při narušení schopnosti právně jednat, svéprávnosti a opatrovnictví, překlady odborných textů, lektorská činnost v oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb, svéprávnosti a opatrovnictví, 2006 – dosud
 • Právní klinika Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) ve spolupráci s PF UK, dobrovolnická analytická a praktická práce v oblasti práva azylu a uprchlictví, 2005-2006                             
 • Liga lidských práv, Praha, dobrovolnická právně-analytická práce v oblasti cizineckého práva, 2004 – 2005

Odborné texty a publikace

 • Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
 • Bílá kniha, K implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: Rovnost před zákonem, KOLEKTIV AUTORŮ, QUIP a SPMP ČR, 2014. Dostupné zde.
 • Užívání léků v sociální službě: k další diskusi, Johnová, M. & Strnad, J., Quip 2014
 • Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách z hlediska transformace sociálních služeb, Kořínková, D., Johnová, M., Strnad, J., MPSV 2013
 • Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb z hlediska transformace sociálních služeb, Dana Kořínková ve spolupráci s Janem Strnadem, Milenou Johnovou, Davidem Kocmanem a Radkou Čebišovou, MPSV, 2013
 • Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů, Johnová, M., Strnad J.: . MPSV, 2012

Kontakt

Mail:            jan.strnad@rytmus.org

Telefon:      603 829 711