Jana Loskotová

Jana Loskotová

Janu baví, když se najde způsob, jak by věci dělat šly tak, aby lidé mohli žít život podle svých představ. Ráda cestuje, poznává nové lidi a potřebuje k životu les. V Praze jí můžete potkat třeba v Divoké Šárce. Ve vzdělávání jí potkáte v kurzech:

  • Profil na jednu stránku,
  • MAPA – tvoříme akční plány,
  • CESTA - plánujeme alternativní zítřky s nadějí,
  • Na člověka zaměřený přístup k riziku,
  • Kruhy podpory.

Profesní životopis

Vzdělání

9/2003-2005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta,  magisterský obor: Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

1997-2000 Karlova univerzita, Lékařská fakulta v Plzni, bakalářský obor: Zdravotně sociální a geriatrická péče. 

Absolvované vzdělávací akce

2019 - WAVES NFE Tools and Body Awareness for Inclusive Youth Projects – týdenní tréninkový kurz a následná týdenní výměna mládeže , téma: všichni jsme lidé s různými schopnostmi, metody aktivního zapojení mladých lidí s "mentálním postižením" do práce a spolupráce ve skupině běžných vrstevníků a lidí s různými schopnostmi.

2017 - Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. - Networking, inovace v podporovaném zaměstnávání, Grette Wangen  

2016 - Quip - Rozvíjíme se v Plánování zaměřeném na člověka (8 h) - určeno k prohloubení dovedností pracovníkům, kteří si již metodu Plánování zaměřeného na člověka osvojili.

2015 – Quip - Kruhy podpory aneb Na co omezení svéprávnosti nestačí (8 h) - zaměřeno na nástroj Kruhy podpory, na budování kruhů podpory pro lidi s postižením

2014 - Quip - Na člověka zaměřený přístup k riziku (8 h) – zaměřeno na význam rizika. Principy a východiska pro práci s rizikem Přepečování versus zanedbávání péče. Strategie zvládání rizik s ohledem na specifickou situaci každého člověka a další.

2013 - Quip – Myšlení zaměřené na člověka (8 h)

2013 - Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. a Inclusive Solutions, Colin Newton, Derek Wilson (UK) Vytváření inkluzivní školy – zaměřeno na teoretické základy a praktické dovednosti nutné pro vytváření a práci s Kruhy podpory (15 h)

2010 – Osa - Asistence dospělým lidem s mentálním postižením (24 h) - výcvik ve způsobech asistování, které naplňují princip Respektu, Empowermentu, Potřebné podpory vedoucí k osamostatňování

Praxe

V roce 2020 se podílela na přípravě a lektorování kurzu v Sarajevu, zaměřeném na využití nástrojů a principů Plánování zaměřeného na člověka a na metodu Podporované zaměstnávání.

V roce 2015 a 2016 ve spolupráci s Člověkem v tísni připravila a lektorovala kurz vedený v Kosovu zaměřený na Podporované zaměstnávání a použití nástrojů Plánování zaměřeného na člověka.

Během spolupráce s Rytmusem vedla mnoho workshopů ať již v rámci mezinárodních projektů, nebo v rámci setkání týmu organizace, v kurzech pro asistenty.

Od roku 2010 zastávala v Rytmusu různé pozice sociálního pracovníka: pracovní konzultant v Podporovaném zaměstnávání, metodik mezinárodního projektu Networking v podporovaném zaměstnávání, metodik služby Osobní asistence, koordinátor Celoživotního vzdělávání, posledních 2,5 roku sociální pracovník-metodik sociální práce. Všechny pozice se věnovaly tomu, aby lidé s tzv. mentálním postižením mohli žít běžný život.

2008 - 2009 Studijní a pracovní pobyt v Austrálii, cestování

2006 - 2007 Ateliér ALF - bezbariérová škola nových technologií, Praha, sociální práce s lidmi se sociálním znevýhodněním, spolupráce s lektory.

2002 - 2003 Úřad městské části Plzeň 2 Slovany, Sociální odbor, příspěvek na péči a další sociální dávky, podpora seniorům

2001 - 2002 Psychiatrická léčebna Dobřany, sociální pracovník

Kontakt

Mail:           58AkO-ek6hGy.Z4WHkLD3ei4-kt

Telefon:     +420 733 127 827