Kurz Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby

Kurz Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby

Praha JARO_2021 cena: 1 700 Kč Olomouc JARO_2021 cena: 1 700 Kč počet účastníků: 15

Místo konání kurzu

Quip, Karlínské náměstí 12, Praha 8

POPIS KURZU

Kurz Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby

Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby je jednou ze zákonných povinností poskytovatele. Pokud pracujete s lidmi s postižením v duševní oblasti, např. s demencí či s tzv. mentálním postižením, nemusí pro vás být jednoduché uzavřít smlouvu respektující zákonné nároky. Dvojice lektorů – právník a sociální pracovník / pracovnice – vám předají své zkušenosti s uzavíráním smluv s výše uvedenou skupinou lidí.

Co se na kurzu naučíte

Naučíte se, jak uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v souladu se zákonnými požadavky a to i v případě lidí, kteří mají potíže s porozuměním anebo vyjadřováním. Seznámíte se s právním pohledem na věc a naučíte se techniky a postupy, které vám pomohou vysvětlit obsah smlouvy každému člověku i zjistit jeho vůli. Odnesete si mimo jiné i příklad smlouvy o poskytování sociální služby převedené do snadno srozumitelného formátu.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům  a metodikům sociálních služeb poskytovaných lidem s obtížemi při porozumění a vyjadřování, tj. lidem s potížemi v učení (tzv. mentálním postižením), demencí, duševním nemocněním apod.

Obsah kurzu

  • Uzavírání smlouvy jako právní úkon, náležitosti podle obecné právní úpravy 
  • Nový občanský zákoník, zvláštní úprava – zákon o sociálních službách
  • Uzavření smlouvy o službě samostatně a v zastoupení – právní možnosti a jejich limity
  • Právní kontext dojednávání smlouvy o poskytování sociální služby, vazba na standardy kvality sociálních služeb
  • Uzavírání smlouvy v kontextu případové práce
  • Mapování potřebné podpory pro uzavření smlouvy a rozhodování
  • Možnosti komunikace při jednání se zájemcem a uzavírání smlouvy
  • Informace o službě ve formátech pro snadné porozumění
  • Úprava smluv do formy snadno srozumitelné pro konkrétního člověka

Rozsah

8 hodin

Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Prezence od 8.45 hod.

Sleva na kurz

U tohoto kurzu můžete využít slevu pro každého druhého účastníka z organizace.

Více informací o systému slev najdete zde.

Co s sebou na kurz vzít

Na kurz si s sebou vezměte smlouvu o poskytování sociálních služeb, kterou uzavíráte s Vašimi uživateli. Budete tak moci již v průběhu kurzu posoudit, nakolik smlouva odpovídá zákonným povinnostem a také zda je ve formě srozumitelné lidem, se kterými smlouvy uzavíráte.

Co od nás dostanete

Připravíme pro Vás tištěné podklady, kam si můžete dělat i poznámky. Dostanete také v elektronické podobě materiály, podle kterých budete moci vaše současné smlouvy zjednodušit do formátu snadného čtení. Během kurzu budete mít k dispozici dostatek kávy, čaje a vody. Ke kávě také nějakou tu dobrůtku a ovoce na svačinu. K ohřevu vlastního oběda můžete využít mikrovlnnou troubu.

Chci se přihlásit

LEKTOŘI

Termín Praha

AKREDITACE A REFERENCE

Akreditováno MPSV ČR pod č. A2020/1139-SP/PC/PP/VP

Reference účastníků:

Konečně jsem viděla na vlastní oči porovnání smlouvy běžné a smlouvy v podobě snadno srozumitelného čtení. Umožnilo mi to lépe se zorientovat v tom, jak se smlouva v této podobě tvoří.

Jsem nadšená z přístupu zaměřeného na člověka, který v sociální oblasti prosazujete.

Velice oceňuji praktické příklad smluv.

Oceňuji příklady z praxe o uzavírání smluv a samotného podpisu smlouvy.

Výborné, praktické informace, návody a inspirace. Dostala jsem odpověď na všechny moje otázky. 

Líbila se mi atmosféra, prima bylo střídání dvou lektorů - lépe jsem udržela poroznost.

Získala jsem srozumitelné a užitečné informace, které ihned použiji v praxi při uzavírání smlouvy a jednání se zájemcem o službu.