Přihlásit se na kurz
Datum 15. 6. 2021
Cena 1 700 Kč
Místo Praha, nebo On-line

Karlínské náměstí 12/59 Praha 8

Akreditováno A2020/1130-SP/PC/PP/VP
Kontakt Štěpánka Bumbálková stepanka.bumbalkova@rytmus.org +420 608 258 928
Zkušenosti účastníků

U obou lektorů oceňuji věcnost, zkušenosti a snahu odpovědět všechny náročné dotazy, a to že se pouští do tak specifické a náročné problematiky, do které vstupuje mnoho okolností a je tak variabilní.

Za užitečné považuju praktické tipy, jak formulovat do osobní dokumentace, jak stanovit, co tam patří a co ne, jak se zamýšlet nad účelem informací, a skvělý mustr pro zpracování dokumentu.

Oceňuji vysvětlení jednotlivých oblastí z právního i etického hlediska a možnost řešit konkrétní případy.

Za užitečné považuji tipy na zjednodušení osobní dokumentace.

Líbila se mi struktura interního dokumentu a jeho průběžné doplňování.

Oceňuji možnost diskuse, výměnu zkušeností; nebyla to jen pouhá přednáška.

Líbila se mi vřelá atmosféra. 

Za užitečné považuji utříděnost informací, se kterými mohu pracovat. Pochopila jsem, že nemusím u každého klienta používat všechny nástroje, které máme k dispozici, ale že mohu vybírat.

Líbilo se mi, jak lektoři reagovali na potřeby účastníků, živé a srozumitelné podání a  vytvoření příjemného prostředí.

Oceňuji výklad lektorů, rozhled a profesionalitu. Super setkání s právníkem v sociálních službách

Kurz mi pomohl zlepšit představu o smyslu osobní dokumentace a povinností vyplývajících pro poskytovatele.

Kurz Osobní dokumentace v sociálních službách

aneb užitečné papírování v mezích zákona

Kurz  proběhne ON-line formou.
K účasti potřebujete stabilní internetové připojení a počítač s kamerou a mikrofonem [notebook]

K povinnostem poskytovatele sociální služby patří mimo jiné i vedení tzv. osobní dokumentace. Je to disciplína opředená mnoha mýty, které Vás často nutí papírovat zbytečně a na úkor přímé práce s lidmi. V našem kurzu Vám lektorská dvojice právník-sociální pracovník pomůže najít cestu, jak "optimalizovat papíry" a jak obhájit ty, které potřebujete pro bezpečné poskytování služeb.


Co se na kurzu naučíte

Porozumíte právnímu rámci pro vedení osobní dokumentace, zejména odpovědnostem, pravidlům pro nahlížení do osobní dokumentace či nakládání s dokumentací po skončení služby. Pochopíte provázanost účelu a rozsahu osobní dokumentace pro kvalitní a bezpečné služby a dozvíte se, čím je charakteristická dobrá osobní dokumentace. Dostanete odpovědi na řadu souvisejících otázek, např.:  Jak je to v sociálních službách s informacemi o zdraví klientů? Kdy archivovat? Co je to osobní údaj a jak nakládat s citlivým osobním údajem? Jak vést dokumentaci, aby bylo možno předložit ji bez obav k nahlédnutí klientům a jejich blízkým? Jak standardně dělat záznam o poskytnuté službě? Kdy žádat souhlas se zpracováním osobních údajů a kdy je souhlas nadbytečný? Odnesete si návrh struktury interního předpisu odpovídajícího právním předpisům. 

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům sociálních služeb, fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a opatrovníkům.

Obsah kurzu

 • Osobní dokumentace a související pojmy, účel osobní dokumentace
 • Právní rámec pro vedení osobní dokumentace, povinnosti poskytovatele
 • Rozsah osobní dokumentace, zbytečná vs. užitečná dokumentace
 • Sdílení informací z osobní dokumentace, nahlížení do osobní dokumentace, sdílení informací mezi sociálními pracovníky a zdravotníky
 • Poskytování informací z osobní dokumentace jiným subjektům (např. návazné sociální službě, úřadu) a právo vyžádat si informace z osobní dokumentace jiného subjektu
 • Jak má vypadat dobrá osobní dokumentace
 • Jak tvořit osobní dokumentaci respektující důstojnost uživatelů služby
 • Osobní dokumentace v přístupné formě (základní pravidla tvorby srozumitelných textů)
 • Základní formy vedení osobní dokumentace  a přístupy k jejímu vedení
 • Nakládání s osobní dokumentací po skončení poskytování sociální služby
 • Ochrana osobní dokumentace

Rozsah

8 hodin

Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Prezence od 8.45 hod.

Sleva na kurz

U tohoto kurzu můžete využít slevu pro každého druhého účastníka z organizace.

Více informací o systému slev najdete zde.

Co s sebou na kurz vzít

Na kurz si s sebou přineste interní předpis upravující vedení osobní dokumentaci ve službě, kde pracujete. Bude se Vám lépe uvažovat, co případně potřebujete upravit či změnit.

Co od nás dostanete

Připravíme pro Vás tištěné podklady pracovní list v podobě interní normy, kam si můžete dělat i poznámky. Během kurzu budete mít k dispozici dostatek kávy, čaje a vody. Ke kávě také nějakou tu dobrůtku a ovoce na svačinu. K ohřevu vlastního oběda můžete využít mikrovlnnou troubu.

Chci se přihlásit