Přihlásit se na kurz
Datum 29. 6. 2021
Cena 1 700 Kč
Místo ON-LINE

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc

Akreditováno A2020/1138-SP/PC/PP/VP
Kontakt Štěpánka Bumbálková stepanka.bumbalkova@rytmus.org +420 608 258 928
Zkušenosti účastníků

Báječně! Skvělé!

Oceňuji seznámení se s jednotlivými metodami, možnost si prakticky vyzkoušet, nejen poslouchat teorii.

Jsem spokojená, kurz byl přínosem a chtěla bych vyzkoušet v budoucnu, co jsem prožila. 

Líbila se mi příjemná a otevřená atmosféra.

Kurz CESTA - Plánujeme alternativní zítřky s nadějí

Stojíte před velkým úkolem – pomoci člověku v nepříznivé sociální situaci naplnit přání, které se běžně označuje jako nesplnitelné nebo těžko dosažitelné. Co s tím? Mohla by Vám pomoci tradiční a hojně používaná metoda konceptu plánování zaměřené na člověka CESTA v originále zvaná PATH – Planning Alternative Tommorows with Hope, tj. Plánujeme alternativní zítřky s nadějí.

Co se na kurzu naučíte

Naučíte se prakticky používat jednu z klasických metod plánování zaměřeného na člověka. Uvidíte, že sen o krásné budoucnosti je také zdroj tím, jak motivuje. Pochopíte, kde hledat další zdroje a jak strukturovat cíle a kroky směřující k naplnění vzdálených snů. Seznámíte se také s tzv. grafickou facilitací – vizualizační technikou, která přináší lepší porozumění situaci.

Kurz je velmi praktický. Po teoretickém uvedení a názorných příkladech se budete metodu učit používat na modelových příkladech.

Více o metodě CESTA a o jejím praktickém použití se můžete dozvědět v článku Metody, které pomáhají při individuálním plánování.

Pro koho je kurz

Kurz je určen pro sociální pracovníky ve službách včetně socálně-právní ochrany, zejména pro pracovníky odpovědné za individuální plánování s uživateli služeb a metodiky individuálního plánování. Vědomosti a dovednosti získané v kurzu však zužitkují také další profesionálové i neprofesionálové poskytující podporu lidem s potížemi v učení.

Obsah kurzu

  • Vývoj metody CESTA
  • Principy použití metody CESTA
  • Role facilitátora a grafického facilitátora
  • Ukázka použití metody CESTA na příkladech ze života různých lidí
  • Použití metody CESTA při modelovém plánovacím setkání

Rozsah

8 hodin

Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Prezence od 8.45 hod.

Sleva na kurz

Pokud se tohoto kurzu zúčastníte samostatně, můžete využít slevu pro každého druhého účastníka z organizace.

Zvýhodněná nabídka - balíček 2 na sebe tematicky a obsahově navazujících kurzů

Pokud se současně přihlásíte na kurz MAPA - Tvoříme akční plány a kurz CESTA - Plánujeme alternativní zítřky s nadějí, které na sebe termínově a tematicky navazují, dostanete od nás slevu 320 Kč – cena oba kurzy bude 2 980 Kč.

Více informací o systému slev najdete zde.

Co od nás dostanete

Obdržíte od nás pracovní listy na rozvoj vašich grafických dovedností, které se vám budou u používání metody CESTA určitě hodit.

Připravíme pro Vás tištěné podklady, kam si můžete dělat i poznámky. Během kurzu budete mít k dispozici dostatek kávy, čaje a vody. Ke kávě také nějakou tu dobrůtku a ovoce na svačinu. K ohřevu vlastního oběda můžete využít mikrovlnnou troubu.

Chci se přihlásit