Přihlásit se na kurz
Datum 14. 5. 2021
Čas 8:30 - 15:45
Cena 1 700 Kč
Místo ON-LINE

Quip, Karlínské náměstí 12, Praha 8

Akreditováno A2021/0030-SP/PC/PP/VP
Kontakt Štěpánka Bumbálková stepanka.bumbalkova@rytmus.org +420 608 258 928
Zkušenosti účastníků

Velmi oceňuji všechna praktická cvičení, byla to možnost předávat si informace a zkušenosti a předávat si a prohlubovat informace.

Kurz byl přínosný jiným pohledem na mapovat podpory a individuální plánování.

Oceňuji připravenou metodiku, zodpovězení otázek a příklady na kazuistikách.

Za užitečné považuji teoretický úvod a praktický závěr  kurzu a také jak zjistit potřeby uživatelů služeb a vidět jejich nepříznivou sociální situaci z více pohledů.

Vím, co má být obsahem rozhovoru o potřebách a jak při rozhovoru postupovat.

Líbila se mi atmosféra i celý průběh setkání.

Na lektorce  oceňuji erudovanost a zájem o problematiku.

Kurz bych především doporučila vedoucím pracovníkům a klíčovým pracovníkům.

Kurz Hodnocení míry potřebné podpory

Pracujete s lidmi vyžadujícími pomoc a podporu v mnoha nebo ve všech oblastech života? Nevíte, jak spolehlivě zmapovat potřeby lidí, kteří nekomunikují verbálně nebo si o pomoc sami nedovedou říci? Potřebujete skloubit potřeby uživatelů služeb s individuálním plánováním? Nechce při mapování potřeb uživatelů služeb na nic zapomenout? Pak by se Vám mohl hodit tento kurz.

Co se na kurzu naučíte

Zorientujete se v kvalitní metodice mapování potřebné podpory (Support Intentsity Scale) a naučíte se tento nástroj prakticky používat v individuálním plánování. Naučíte se vést rozhovory, které vedou ke zjištění charakteru i míry potřebné podpory a zapojovat do mapování potřeb člověka, kterému posyktujete pomoc, jeho rodinu a jiné blízké lidi i další profesionály.

Pro koho je kurz

Kurz je určen pro pracovníky, kteří poskytují podporu lidem s postižením, zejm. s potížemi v učení, s duševním onemocněním i seniorům . Kurz je určen také pro metodiky individuálního plánování a klíčové pracovníky, kteří se chtějí seznámit s principy zpracování individuálních plánů podpory.

Obsah kurzu

  • Vysvětlení teoretických východisek a základních pojmů z oblasti plánování podpory
  • Skloubení fáze hodnocení potřebné podpory s přípravou individuálního plánu
  • Hodnocení četnosti podpory, doby každodenní péče a typu podpory
  • Pravidla pro vedení rozhovorů a provádění hodnocení
  • Sestavování individuálních plánů podpory s použitím informací získaných hodnocením, příklady plánů podpory

Rozsah

8 hodin 

Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Prezence od 8.45 hod.

Sleva na kurz

U tohoto kurzu můžete využít slevu 5% pro každého druhého účastníka z organizace.

Co od nás dostanete

Připravíme pro Vás tištěné podklady, kam si můžete dělat i poznámky. Během kurzu budete mít k dispozici dostatek kávy, čaje a vody. Ke kávě také nějakou tu dobrůtku a ovoce na svačinu. K ohřevu vlastního oběda můžete využít mikrovlnnou troubu.

Pro účastníky, kteří mají zájem, pořádáme po pár měsících Skype setkání, kdy konzultujeme zavádění nového nástroje do praxe.

Chci se přihlásit