Kurz Hodnocení míry potřebné podpory

Kurz Hodnocení míry potřebné podpory

Praha JARO_2021 cena: 1 700 Kč Olomouc JARO_2021 cena: 1 700 Kč počet účastníků: 15

Místo konání kurzu

Quip, Karlínské náměstí 12, Praha 8

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc

POPIS KURZU

Kurz Hodnocení míry potřebné podpory

Pracujete s lidmi vyžadujícími pomoc a podporu v mnoha nebo ve všech oblastech života? Nevíte, jak spolehlivě zmapovat potřeby lidí, kteří nekomunikují verbálně nebo si o pomoc sami nedovedou říci? Potřebujete skloubit potřeby uživatelů služeb s individuálním plánováním? Nechce při mapování potřeb uživatelů služeb na nic zapomenout? Pak by se Vám mohl hodit tento kurz.

Co se na kurzu naučíte

Zorientujete se v kvalitní metodice mapování potřebné podpory (Support Intentsity Scale) a naučíte se tento nástroj prakticky používat v individuálním plánování. Naučíte se vést rozhovory, které vedou ke zjištění charakteru i míry potřebné podpory a zapojovat do mapování potřeb člověka, kterému posyktujete pomoc, jeho rodinu a jiné blízké lidi i další profesionály.

Pro koho je kurz

Kurz je určen pro pracovníky, kteří poskytují podporu lidem s postižením, zejm. s potížemi v učení, s duševním onemocněním i seniorům . Kurz je určen také pro metodiky individuálního plánování a klíčové pracovníky, kteří se chtějí seznámit s principy zpracování individuálních plánů podpory.

Obsah kurzu

  • Vysvětlení teoretických východisek a základních pojmů z oblasti plánování podpory
  • Skloubení fáze hodnocení potřebné podpory s přípravou individuálního plánu
  • Hodnocení četnosti podpory, doby každodenní péče a typu podpory
  • Pravidla pro vedení rozhovorů a provádění hodnocení
  • Sestavování individuálních plánů podpory s použitím informací získaných hodnocením, příklady plánů podpory

Rozsah

8 hodin 

Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Prezence od 8.45 hod.

Sleva na kurz

U tohoto kurzu můžete využít slevu 5% pro každého druhého účastníka z organizace.

Pro uživatele informačního systému eQuip je cena za tento kurz snížena o 15% na 1 320 Kč.

Více informací o systému slev najdete zde.

Co od nás dostanete

Připravíme pro Vás tištěné podklady, kam si můžete dělat i poznámky. Během kurzu budete mít k dispozici dostatek kávy, čaje a vody. Ke kávě také nějakou tu dobrůtku a ovoce na svačinu. K ohřevu vlastního oběda můžete využít mikrovlnnou troubu.

Pro účastníky, kteří mají zájem, pořádáme po pár měsících Skype setkání, kdy konzultujeme zavádění nového nástroje do praxe.

Chci se přihlásit

LEKTOŘI

Termín Praha a Olomouc

AKREDITACE A REFERENCE

Akreditováno MPSV ČR pod č. A2018/0485-SP/PC/VP

Reference účastníků

Velmi oceňuji všechna praktická cvičení, byla to možnost předávat si informace a zkušenosti a předávat si a prohlubovat informace.

Kurz byl přínosný jiným pohledem na mapovat podpory a individuální plánování.

Oceňuji připravenou metodiku, zodpovězení otázek a příklady na kazuistikách.

Za užitečné považuji teoretický úvod a praktický závěr  kurzu a také jak zjistit potřeby uživatelů služeb a vidět jejich nepříznivou sociální situaci z více pohledů.

Vím, co má být obsahem rozhovoru o potřebách a jak při rozhovoru postupovat.

Líbila se mi atmosféra i celý průběh setkání.

Na lektorce  oceňuji erudovanost a zájem o problematiku.

Kurz bych především doporučila vedoucím pracovníkům a klíčovým pracovníkům.