Přihlásit se na kurz
Datum 21. 9. - 16. 12. 2022
Čas 9:00 - 16:15
Cena 9 400 Kč
Místo Karlínské náměstí 12, Praha 8
Akreditováno A2020/1237-PK
Kontakt Ivan Pirohanič ivan.pirohanic@rytmus.org +420 737 536 425
Zkušenosti účastníků

Video (7 min.) s absolventy jednoho z minulých běhu, klikněte zde a sestřih z jiného běhu zde.

Dlouho jsem se nesetkala s tak kladným přístupem; je srdcervoucí, že už je konec :( 

Atmosféra byla výborná díky lidem i přirozeností, vstřícností a pozitivním přístupem lektorů.

Získala jsem informace, které využiju nejen v práci, ale i v osobním životě.

Po dlouhé době neskutečný zážitek, ze kterého si odnáším spoustu prožitků.

Líbil se mi způsob podání informací – lektoři s praxí a snahou vtáhnout a zapojit účastníky do dané problemtatiky.

Lektoři byli vtřícní, pozitivní, přirození a měli srozumitelné výklady s praktickými pomůckami a vlastními příběhy.

Hodnotím velice pozitivně, příjemní lidé, lektoři na vysoké provni, široký prostor vědomostí.

Srozumitelnost výkladu, příjemné vystupování lektorů, zapojení nás všech do dění kurzu.

Chtěl jsem Vám říct, že stále čerpám a navazuji na to, co jsem tenkrát na Vašem kurzu pochytil. Především však ve mně zůstal příjemný pocit, že jsou zde takoví lidé, jako Vy. Zapálení pro hledání a prošlapávání cest (často zarostlých a znova zarůstajících) k co nejkvalitnějšímu, opravdu důstojnému, ale především k lidskému (v tom nejlepším slova smyslu) přístupu k lidem s postižením.

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Chcete kvalifikační kurz, po kterém se Vám bude stýskat, až skončí? Tak to přesně se Vám může stát, když se přihlásíte na náš akreditovaný rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Čtěte dál a podívejte se i na reference účastníků :) Náš kvalifikační kurz je totiž unikátní tím, jak se zaměřuje na člověka a jeho silné stránky a potřeby, které jsou v přístupech zaměřených na člověka vždy základním východiskem pro řešení jeho nepříznivé sociální situace. Bude se Vám hodit zejména pokud chcete pracovat nebo už pracujete v komunitních službách pro dospělé lidi nebo děti s postižením nebo v ústavu, který prochází transformací.

Data konání:

Kurz se skládá z 5 třídenních bloků (vždy středa, čtvrtek, pátek) od 8:45 - 16:15 hod. v termínech:

 

1. blok: 21. - 23. září 2022
2. blok: 19. - 21. říjen 2022
3. blok: 9. - 11. listopad 2022
4. blok: 30.11. - 2. prosinec 2022
5. blok: 14. - 16. prosinec 2022


*změna termínů jednotlivých bloků vyhrazena 

 

Předpokládáme, že kurz bude moci proběhnout prezenční formou. Pokud by to nařízení vlády neumožňovalo, jsme připravení kurz vést on-line, prostřednictvím videokonferencí a e-learningového portálu.

Co se na kurzu naučíte

Především poznáte základní principy individualizace pomoci a podpory a komunikace s lidmi s postižením i jejich rodinou – např. se seznámíte se základními pojmy augmentativní a alternativní komunikace. Budete umět aplikovat některé postupy a nástroje sociální práce a vzdělávání specifické pro práci s lidmi s postižením. Dozvíte se, kdy vyžadovat odbornou podporu např. v oblasti psychoterapie nebo terapie problémového chování apod. Naučíte se také základy první pomoci a základy péče o nemocné. Budete znát základní pojmy z oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb a budete mít možnost o tématu podiskutovat s právníky, kteří se specializují na ochranu práv lidí s postižením. Rozpoznáte příznaky týrání a zneužívání. Budete znát principy krizové intervence a budete vědět, kam se obrátit o další pomoc. Pochopíte základní principy vytváření podmínek pro sociální začlenění a uplatňování občanských i lidských práv této skupiny lidí při současném zajištění jejich bezpečí a ochrany zdraví.

Podmínkou úspěšného absolvování je splnění docházky v min. rozsahu 80 %, absolvování odborné praxe (lze ji absolvovat na vlastním pracovišti), odevzdání zadaných praktických úkolů a úspěšné zpracování závěrečného testu.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména pro lidi, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace, ale i pro ty, kteří mají chuť dále rozvíjet dovednosti a znalosti.

Obsah kurzu

Obsah kurzu vychází ze zákonných požadavků:

 • Kvalita v sociálních službách, standardy kvality
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, alternativní komunikace
 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, základy ochrany zdraví
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Základy prevence vzniku závislosti na sociální službě
 • Sociálně právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny
 • Úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • Prevence týrání a zneužívání
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Zvládání jednání ohrožující zdraví a život uživatele služby nebo jiných lidí, pravidla šetrné sebeobrany

Rozsah

Rozsah kurzu je 150 hodin, z toho 120 vyučovacích hodin během 15 dní a 30 hodin odborné praxe.

Kurz začíná vždy v 8:45 hod. a končí v 16:15 hod.

Možnost zaplacení účastnického poplatku od Úřadu práce

Věděli jste, že náš Kvalifikační kurz může v plné výši proplatit Úřad práce? A to i v případě, že již zaměstnání máte?

V rámci tzv. zvolené rekvalifikace podle § 109 zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o zaměstnanosti, si kurz může uchazeč vybrat sám. Ucházet o proplacení kurzu se mohou nejen noví, ale i stávající zaměstnanci s motivací zvýšit si kvalifikaci a rozšířit své vzdělání.

 1. Pokud nemáte zaměstnání, zaevidujte se na místně příslušném Úřadu práce jako "uchazeč". Pokud již pracujete, zaevidujte se jako "zájemce" o rekvalifikaci s argumentem udržení si zaměstnání.
 2. Pro úhradu Kvalifikačního kurzu v termínu od 21. září 2022 je posledním dnem podání žádosti na Úřad práce 22. srpna 2022.
 3. Pokud vás Úřad práce pro rekvalifikaci doporučí, uzavře s Vámi písemnou dohodu o rekvalifikaci.
 4. V písemné dohodě je zakotveno, že cenu zvolené rekvalifikace uhradí Úřad práce po úspěšném absolvování kurzu přímo rekvalifikačnímu zařízení.

Co od nás dostanete

Studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení (káva, čaj, voda, sušenka).

Zde si můžete stáhnout katalogový list s informacemi pro své kolegy a zaměstnance:
Informace o kurzu pro tisk

 

Chci se přihlásit