Přihlásit se na kurz
Datum 18. 1. - 25. 3. 2022
Čas 9:00 - 16:15
Cena 9 400 Kč
Místo On-line
Akreditováno A2020/1237-PK
Kontakt Ivan Pirohanič ivan.pirohanic@rytmus.org +420 737 536 425
Zkušenosti účastníků

Video (7 min.) s absolventy podzimního běhu, klikněte zde a sestřih z posledního - jarního běhu zde.

Dlouho jsem se nesetkala s tak kladným přístupem; je srdcervoucí, že už je konec :( 

Atmosféra byla výborná díky lidem i přirozeností, vstřícností a pozitivním přístupem lektorů.

Získala jsem informace, které využiju nejen v práci, ale i v osobním životě.

Po dlouhé době neskutečný zážitek, ze kterého si odnáším spoustu prožitků.

Líbil se mi způsob podání informací – lektoři s praxí a snahou vtáhnout a zapojit účastníky do dané problemtatiky.

Lektoři byli vtřícní, pozitivní, přirození a měli srozumitelné výklady s praktickými pomůckami a vlastními příběhy.

Hodnotím velice pozitivně, příjemní lidé, lektoři na vysoké provni, široký prostor vědomostí.

Srozumitelnost výkladu, příjemné vystupování lektorek, zapojení nás všech do dění kurzu.

Chtěl jsem Vám říct, že stále čerpám a navazuji na to, co jsem tenkrát na Vašem kurzu pochytil. Především však ve mně zůstal příjemný pocit, že jsou zde takoví lidé, jako Vy. Zapálení pro hledání a prošlapávání cest (často zarostlých a znova zarůstajících) k co nejkvalitnějšímu, opravdu důstojnému, ale především k lidskému (v tom nejlepším slova smyslu) přístupu k lidem s postižením.

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Chcete kvalifikační kurz, po kterém se Vám bude stýskat, až skončí? Tak to přesně se Vám může stát, když se přihlásíte na náš akreditovaný rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Čtěte dál a podívejte se i na reference účastníků :) Náš kvalifikační kurz je totiž unikátní tím, jak se zaměřuje na člověka a jeho silné stránky a potřeby, které jsou v přístupech zaměřených na člověka vždy základním východiskem pro řešení jeho nepříznivé sociální situace. Bude se Vám hodit zejména pokud chcete pracovat nebo už pracujete v komunitních službách pro dospělé lidi nebo děti s postižením nebo v ústavu, který prochází transformací.

Data konání:

Kurz se skládá z 5 třídenních bloků (vždy středa, čtvrtek, pátek) od 9.00 - 16.30 hod. v termínech:

 

1. blok: 19. - 21. ledna 2022
2. blok: 02. - 04. února 2022
3. blok: 16. -18. února 2022
4. blok: 09. - 11. března 2022
5. blok: 23. - 25. března 2022


*změna termínů jednotlivých bloků vyhrazena 

 

Kurz proběhne online formou prostřednictvím videokonferencí a e-learningu. 

Co se na kurzu naučíte

Především poznáte základní principy individualizace pomoci a podpory a komunikace s lidmi s postižením i jejich rodinou – např. se seznámíte se základními pojmy augmentativní a alternativní komunikace. Budete umět aplikovat některé postupy a nástroje sociální práce a vzdělávání specifické pro práci s lidmi s postižením. Dozvíte se, kdy vyžadovat odbornou podporu např. v oblasti psychoterapie nebo terapie problémového chování apod. Naučíte se také základy první pomoci a základy péče o nemocné. Budete znát základní pojmy z oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb a budete mít možnost o tématu podiskutovat s právníky, kteří se specializují na ochranu práv lidí s postižením. Rozpoznáte příznaky týrání a zneužívání. Budete znát principy krizové intervence a budete vědět, kam se obrátit o další pomoc. Pochopíte základní principy vytváření podmínek pro sociální začlenění a uplatňování občanských i lidských práv této skupiny lidí při současném zajištění jejich bezpečí a ochrany zdraví.

Podmínkou úspěšného absolvování je splnění docházky v min. rozsahu 90 %, absolvování odborné praxe (lze ji absolvovat na vlastním pracovišti), odevzdání zadaných praktických úkolů a úspěšné zpracování závěrečného testu.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména pro lidi, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace ale i pro ty, kteří mají chuť dále rozvíjet dovednosti a znalosti.

Obsah kurzu

Obsah kurzu vychází ze zákonných požadavků:

 • Kvalita v sociálních službách, standardy kvality
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, alternativní komunikace
 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, základy ochrany zdraví
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Základy prevence vzniku závislosti na sociální službě
 • Sociálně právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny
 • Úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • Prevence týrání a zneužívání
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Zvládání jednání ohrožující zdraví a život uživatele služby nebo jiných lidí, pravidla šetrné sebeobrany

Rozsah

Rozsah kurzu je 150 hodin, z toho 120 vyučovacích hodin během 15 dní a 30 hodin odborné praxe.

Kurz začíná vždy v 9.00h. Končí v 16.00h - 16.30h, podle toho, na jak dlouhé polední pauze se ráno dohodneme.

Možnost zaplacení účastnického poplatku od úřadu práce

Možná pro vás bude zajímavé, že účastnický poplatek za kvalifikační kurz za Vás může uhradit váš úřad práce. Za tímto účelem je potřeba žádat před zahájením kurzu na vašem úřadu práce o tzv. „zvolenou rekvalifikaci“ podle § 109 zákona č.435/2004 Sb. Zákona o zaměstnanosti. Nemusíte přitom být nezaměstnaní, protože účelem rekvalifikace je také udržení si stávajícího zaměstnání. Pokud chcete tuto možnost využít, je potřeba se zaevidovat na úřadu práce buď jako uchazeč (pokud jste nezaměstnaná/nezaměstnaný) nebo jako zájemce (pokud pracujete a potřebujete si kvalifikaci doplnit za účelem udržení si zaměstnání).

Pokud vás úřad práce pro rekvalifikaci doporučí, uzavře s vámi písemnou dohodu o rekvalifikaci. Více informací najdete na portálu MPSV. Počítejte ale s tím, že pro vyřízení žádosti o rekvalifikaci je potřeba poměrně dost času.

Co od nás dostanete

Studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení (káva, čaj, voda, sušenka).

Zde si můžete stáhnout katalogový list s informacemi pro své kolegy a zaměstnance:
Informace o kurzu pro tisk

 

Chci se přihlásit