Podmínky účasti

Přihlášky na kurz

Na kurz se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky, která je u každého kurzu. Mailem vám přijde potvrzení, že jste na kurz přihlášeni. V případě, že neobdržíte potvrzovací e-mail zasílaný automaticky obratem po odeslání přihlášky (mohli jste například zadat nesprávný mail), kontaktujte nás 03zkZ-9e nebo telefonicky: tel: +420 221 890 434, či přímo kolegyni Štěpánku Bumbálkovou na tel.  +420 608 258 928.

V případě zájmu převyšujícího kapacitu jsou přednostně uspokojeni zájemci, kteří poslali přihlášku dříve.

Podrobné informace o kurzu vám zašleme týden před konáním kurzu.

Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.

Odhlášení z kurzu

Odhlášení z kurzu lze provést 03zkZ-9e nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 7 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz - bude vám zaslána faktura na storno poplatek ve výši 100 % účastnického poplatku.

V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Změnu účastníka nám sdělte 03zkZ-9e před konáním kurzu, ať můžeme vystavit fakturu a certifikát s odpovídajícími údaji. Telefonicky v tomto případě můžete také kontaktovat Štěpánku Bumbálkovou. Kontakt zde.

Vystavení faktury a úhrada účastnických poplatků

Nejpozději 3 týdny před konáním kurzu Vám bude zaslána e-mailem zálohová faktura, kterou je potřeba uhradit před konáním kurzu.

Nebude-li zálohová faktura uhrazena před konáním kurzu, nebude vám vydáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu po jeho skončení. To vám bude zasláno až po uhrazení faktury.

Vyúčtovací fakturu s odečtenou zálohou a osvědčení obdržíte e-mailem do 3 dnů po ukončení kurzu.

Slevy na kurzy

Slevu 5 % započítáváme automaticky každému druhému účastníkovi z organizace. Pokud budete chtít na kurzu uplatňovat některou z dalších slev, řiďte se prosím pokyny u každé slevy. Více informací o systému slev se dočtete na stránce Slevy.

Změna termínu kurzu

Ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) můžeme změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout nebo zrušit bez storno poplatků.

Povolené absence účastníka kurzu

U kurzu v rozsahu 8 hodin je podmínkou 100 % účasti.

U kurzu v rozsahu 16 hodin je povolená absence v rozsahu 10 %, tj. 2 vyučovací hodiny.

U kurzu v rozsahu 24 hodin je povolená absence v rozsahu 10 %, tj. 3 vyučovací hodiny.

U Kvalifikačního kurzu je povolena nepřítomnost do 10 % (tj. 12 hodin) bez zdůvodnění (ne v jednom tématu nebo modulu kurzu). Nepřítomnost do 20 % (tj. 24h) je povolena po řádném zdůvodnění a určení způsobu doplnění znalostí (ne v jednom tématu nebo modulu kurzu).

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Podmínkou pro vystavení osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu je sdělení vašeho jména, příjmení, data a místa narození.

Osobní údaje obsažené v prezenční listině budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zpracovávány pouze organizátorem vzdělávací akce v rozsahu nutném pro účely zajištění výuky v rámci vzdělávací akce, pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich a pro účely nabídky služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; pokud účastník nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů a jejich zpracováváním v uvedeném rozsahu, nebudou Vámi poskytnuté údaje pro jejich neúplnost zpracovávány a po ukončení akce budou likvidovány a účastník neobdrží Osvědčení. K Vašim osobním údajům máte právo přístupu dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Tyto osobní údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům.