Podmínky účasti

Přihlášky na kurz

Na kurz se přihlásíte prostřednictvím elektronické přihlášky, odkaz na ní naleznete u každého kurzu. Do e-mailu vám přijde automatická odpověď, že jsme přihlášku obdrželi. V případě, že neobdržíte potvrzovací e-mail po odeslání přihlášky (do zadaného e-mailu se mohla vloudit chyba nebo dojít k technickým potížím), kontaktujte koordinátora kurzu, na který se přihlašujete. Kontakt naleznete u každého kurzu. 

V případě zájmu převyšujícího kapacitu jsou přednostně uspokojeni zájemci, kteří poslali přihlášku dříve.

Podrobné informace o kurzu vám zašleme týden před konáním kurzu.

Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami. 

Odhlášení z kurzu

Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky (kontaktujte koordinátora vašeho kurzu – kontakt naleznete na stránce kurzu i v potvrzovacím e-mailu, který obdržíte po vyplnění přihlášky). 

V případě zrušení vaší účasti na dlouhodobých kurzech (kurzy pro asistenty pedagoga, kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách) méně než 14 dnů před jeho začátkem vám budeme účtovat 500 Kč za administrativní úkony spojené s vaší přihláškou.

V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 7 dní před jeho začátkem nebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz - bude vám zaslána faktura na storno poplatek ve výši 100 % účastnického poplatku.

V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Změnu účastníka sdělte koordinátorovi kurzu e-mailem nebo telefonicky před konáním kurzu, ať můžeme vystavit fakturu a certifikát s odpovídajícími údaji.

Vystavení faktury a úhrada účastnických poplatků

Nejpozději 2 týdny před konáním kurzu vám bude zaslána e-mailem zálohová faktura, kterou je potřeba uhradit. Uhrazením faktury dojde k rezervaci místa na kurzu. Nebude-li zálohová faktura v termínu uhrazena, bude vaše místo uvolněno náhradníkovi. 

Pokud se přihlásíte těsně před zahájením kurzu a zálohovou fakturu neuhradíte před konáním kurzu, tak vám osvědčení o úspěšném absolvování kurzu vydáme až po uhrazení faktury.  

Vyúčtovací fakturu s odečtenou zálohou a osvědčení obdržíte e-mailem do 7 dnů po ukončení kurzu. 

V případě jednodenních on-line kurzů vystavujeme fakturu až po proběhnutí kurzu. 

Slevy na kurzy

Slevu 5 % započítáváme automaticky každému druhému účastníkovi z organizace, zařízení sociálních služeb, školy... Pokud budete chtít uplatňovat některou z dalších slev, řiďte se prosím pokyny u každé slevy. Více informací o systému slev se dočtete na stránce Slevy.

Změna termínu kurzu

Ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) můžeme změnit termín konání kurzu. V takovém případě vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez stornopoplatků.

Povolené absence účastníka kurzu

U kurzu v rozsahu 8 hodin je podmínkou 100 % účasti.

U kurzu v rozsahu 16 hodin je povolená absence v rozsahu 10 %, tj. 2 vyučovací hodiny.

U kurzu v rozsahu 24 hodin je povolená absence v rozsahu 10 %, tj. 3 vyučovací hodiny.

U Kvalifikačního kurzu je povolena nepřítomnost do 10 % (tj. 12 hodin) bez zdůvodnění (ne v jednom tématu nebo modulu kurzu). Nepřítomnost do 20 % (tj. 24h) je povolena po řádném zdůvodnění a určení způsobu doplnění znalostí (ne v jednom tématu nebo modulu kurzu).

U kurzů pro asistenty pedagoga je povolena absence na seminářích do 25 %.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Podmínkou pro vystavení osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu je sdělení vašeho jména, příjmení, data a místa narození.

Osobní údaje obsažené v prezenční listině budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zpracovávány pouze organizátorem vzdělávací akce v rozsahu nutném pro účely zajištění výuky v rámci vzdělávací akce, pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich a pro účely nabídky služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; pokud účastník nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů a jejich zpracováváním v uvedeném rozsahu, nebudou Vámi poskytnuté údaje pro jejich neúplnost zpracovávány a po ukončení akce budou likvidovány a účastník neobdrží Osvědčení. K Vašim osobním údajům máte právo přístupu dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Tyto osobní údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům.