Přihlásit se na kurz
Datum 4.11.2022
Čas 8:45 - 16:15
Cena 1 750 Kč
Místo On line
Akreditováno A2020/1131-SP/PC/PP/VP
Kontakt Ivan Pirohanič ivan.pirohanic@rytmus.org +420 737 536 425
Zkušenosti účastníků

Jsem spokojená se strukturou, srozumitelným výkladem k tématu ve všech souvislostech nového občanského zákoníku a příklay z praxe.

Na lektorovi oceňuji široký záběr znalostí a zkušeností při aplikaci zákonů do praxe.

Srozumitelná teorie, praktické zkušenosti a informace a dostatečné odpovědi na doplňující otázky od účastníků.

Hodně informací o nové úpravě, hodně pomohly praktické zkušenosti lektora od soudu a možnost diskuze s kolegy z různého prostředí – služby, veřejná opatrovnice apod.

Spousta informací, které ze čtení zákona nepochopíte.

Dozvěděla jsem se hodně nového.

Kurz Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci

Zajímá Vás, proč soudy ve velkém přezkoumávají omezení svéprávnosti Vašich klientů? Chcete vědět, co můžete udělat, aby výsledné soudní rozhodnutí bylo přiměřené? Nejste si jisti rolí znaleckého posudku a do jakého světla jej můžete lze stavět? Zajímá Vás, jak fungují nové nástroje, které občanský zákoník zavedl, a jak podporu, kterou poskytujete jako sociální služba nebo jako blízký člověk, zasadit do právem uznávaných pozic, nebo co jako opatrovník můžete, musíte a nesmíte? Na jednodenním kurzu dostanete odpovědi nejenom na tyto otázky od zkušeného právníka.

Co se na kurzu naučíte

Získáte přehled o novém právním rámci svéprávnosti zakotveném v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením a novém občanském zákoníku. Jedná se především o znalosti právní úpravy svéprávnosti, podpory při právních úkonech, opatrovnictví a příslušného procesního práva. Dále se seznámíte s právní úpravou a praxí v souvisejících oblastech, jako jsou občanskoprávní odpovědnost lidí s duševní poruchou a opatrovníků a dopady problematiky svéprávnosti do oblasti rodinného a volebního práva.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, opatrovníkům (veřejným i "soukromým") ale i vedoucím pracovníkům sociálních služeb, pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

Obsah kurzu

  • Vysvětlení souvislostí a smyslu změn v nových právních předpisech: nový občanský zákoník, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, přechod od modelu péče k modelu podpory a sociálního začlenění
  • Nejdůležitější změny a jejich dopad do oblasti svéprávnosti a opatrovnictví: zrušení institutu zbavení svéprávnosti, podpůrná role omezení svéprávnosti vůči mírnějším opatření, pravidelné přehodnocování rozhodnutí o omezení svéprávnosti
  • Změna v pojetí následků neplatnosti právního jednání
  • Nové právní instituty: nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, předběžné prohlášení
  • Průběh a zásady soudního řízení o svéprávnosti a schvalování dohod o zastoupení a nápomoci, řízení o ustanovení opatrovníka
  • Opatrovnictví a další možnosti zastoupení a podpory při právním jednání
  • Práva a povinnosti opatrovníka
  • Odpovědnost za škodu

Rozsah

8 hodin

Prezence od 8.45 hod.

Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Co od nás dostanete

V případě potřeby studijní materiál v elektornické podobě.

Chci se přihlásit