Přehled aktuálních kurzů

Název kurzu Datum konání Místo konání Cena Počet hodin
Pro asistenty pedagoga
Kurz pro asistenta pedagoga, Ostrava únor - březen 2022 (pouze náhradníci) on-line 9 900 Kč 120
Kurz pro asistenta pedagoga, Brno únor - březen 2022 (pouze náhradníci) on-line 9 900 Kč 120
Kurz pro asistenta pedagoga, Brno duben - červen 2022 Brno 9 900 Kč 120
Kurz pro asistenta pedagoga, Praha duben - květen 2022 Praha 9 900 Kč 120
Kurz pro asistenta pedagoga, Ostrava květen - červen 2022 Ostrava 9 900 Kč 120
Plánování zaměřené na člověka
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 19. 1. - 25. 3. 2022 On-line 9 400 Kč 150
Kurz Základy facilitace 1.3.2022 On-line 1 750 Kč 8
Kurz Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením 2.3.2022 On-line 1 750 Kč 8
Kurz Profil na jednu stránku 17.3.2022 On-line 1 750 Kč 8
Kurz Plánování zaměřené na člověka 31.března a 1.dubna a 28. dubna 2022 Praha 4 600 Kč 24
Kurz Na člověka zaměřený přístup k riziku 5.4.2022 Brno 1 750 Kč 8
Kurz Základy grafické facilitace 6.4.2022 Brno 1 750 Kč 8
Kurz Kruhy podpory 7.4.2022 Praha 1 750 Kč 8
Kurz Plánování zaměřené na člověka 12.dubna a 13.dubna a 5.května 2022 Brno 4 600 Kč 24
Kurz Základy grafické facilitace 20.4.2022 Praha 1 750 Kč 8
Kurz MAPA - Tvoříme akční plány 29.4.2022 Praha 1 750 Kč 8
Kurz Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením 3.5.2022 Praha 1 750 Kč 8
Kurz Profil na jednu stránku 10.5.2022 Brno 1 750 Kč 8
Kurz MAPA - Tvoříme akční plány 11.5.2022 Brno 1 750 Kč 8
Kurz Podpora lidí s mentálním postižením při hledání práce 17.5 a 18.5.2022 Praha 3 100 Kč 16
Kurz Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka 19.5.2022 Praha 1 750 Kč 8
Kurz CESTA - Plánujeme alternativní zítřky s nadějí 20. 5. 2022 Praha 1 750 Kč 8
Kurz Na člověka zaměřený přístup k riziku 31.5.2022 Praha 1 750 Kč 8
Kurz CESTA - Plánujeme alternativní zítřky s nadějí 7.6.2022 Brno 1 750 Kč 8
Management
Kurz Konstruktivní přístup k řešení konfliktů 22.3.2022 ON LINE 1 750 Kč 8
Kurz Osobní dokumentace v sociálních službách 19.4.2022 Praha 1 750 Kč 8
Kurz Konstruktivní přístup k řešení konfliktů 24.5.2022 Praha 1 750 Kč 8
Komunikace
Kurz Jak ustát manipulativní chování 9.3.2022 On-line 1750 Kč 8
Kurz Jak na setkávání a vzdělávání s uživateli sociálních služeb v online prostoru 16.3.2022 ON-LINE 1 750 Kč 8
Kurz Preterapie - základní kurz 21.4.2022 Brno 1 750 Kč 8
Kurz Jak se domluvit a porozumět každému: Jak používat AAK v praxi 26.4 a 27.4.2022 Praha 3 100 Kč 16
Kurz Preterapie - základní kurz 13.5.2022 Praha 1 750 Kč 8
Právo
Kurz Práva, povinnosti a odpovědnost 17.3.2022 On-line 1 750 Kč 8
Jak vybrat vhodné podpůrné opatření nahrazující omezení svéprávnosti 29.3.2022 On-line 1 750 Kč 8
Kurz Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci 30.3.2022 On-line 1 750 Kč 8
Kurz Jak poskytovat podporu uživateli při soudním jednání o svéprávnosti 26.4.2022 Brno 1 750 Kč 8
Kurz Práva, povinnosti a odpovědnost 25.5.2022 Praha 1 750 Kč 8
Jak vybrat vhodné podpůrné opatření nahrazující omezení svéprávnosti 26.5.2022 Praha 1 750 Kč 8
Kurz Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci 12.5.2022 Brno 1 750 Kč 8
Kurz Jak poskytovat podporu uživateli při soudním jednání o svéprávnosti 8.6.2022 Praha 1 750 Kč 8

Termíny konání jsou platné ke dni: 28. 1. 2022

Kurzy na klíč

Všechny kurzy realizujeme také na klíč na základě vašich individuálních potřeb. V případě potřeby informací k obsahu kurzů kontaktujte manažerku vzdělávání Relu Chábovou (tel. 776 236 659), pro organizaci kurzů na klíč: Janu Bálintovou (tel: 736 158 903) a pro otevřené kurzy, Ivana Pirohaniče (tel: 737 536 425), mail: csqo2Zl79bm%Cbol8nFh5b_

 

Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.
Londýnská 81, 120 00 Praha 2
www.kvalitavpraxi.cz • www.rytmus.org
+420 224 251 610 • csqo2Zl79bm%Cbol8nFh5b_