Přehled aktuálních kurzů

Název kurzu Datum konání Místo konání Cena Počet hodin
Pro asistenty pedagoga
Kurz pro asistenta pedagoga, Brno prosinec 2021 - leden 2022 (pouze náhradníci) Brno 9 900 Kč 120
Kurz pro asistenta pedagoga, Brno únor - březen 2022 Brno 9 900 Kč 120
Kurz pro asistenta pedagoga, Ostrava listopad - prosinec 2021 Ostrava 9 900 Kč 120
Kurz pro asistenta pedagoga, Praha listopad - prosinec 2021 (pouze náhradníci) Praha 9 900 Kč 120
Plánování zaměřené na člověka
Kurz CESTA - Plánujeme alternativní zítřky s nadějí 16. 12. 2021 PRAHA 1 700 Kč 8
Kurz MAPA - Tvoříme akční plány Náhradníci na termín 3.12.2021 Praha 1 700 Kč 8
Kurz Na člověka zaměřený přístup k riziku 14. 12. 2021 OLOMOUC 1 700 Kč 8
Kurz Na člověka zaměřený přístup k riziku 1. 12. 2021 PRAHA 1 700 Kč 8
Kurz Plánování zaměřené na člověka JARO 2022 PRAHA 4 600 Kč 24
Kurz Plánování zaměřené na člověka - úvod do tématu Termín dle Vaší zakázky ČR 1 700 Kč 8
Kurz Profil na jednu stránku 13. 12. 2021 PRAHA 1 700 Kč 8
Kurz Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením 2. 11. 2021 OLOMOUC 1 700 Kč 8
Kurz Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením 15. 12. 2021 PRAHA 1 700 Kč 8
Kurz Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka 17.12. 2021 PRAHA 1 700 Kč 8
Kurz Základy facilitace 16. 11. 2021 PRAHA 1 700 Kč 8
Kurz Základy grafické facilitace 7. 12. 2021 PRAHA 1 700 Kč 8
Kurz Základy grafické facilitace 2. 12. 2021 OLOMOUC 1 700 Kč 8
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 15. 9. - 26. 11. 2021 Praha 9 400 Kč 150
Management
Kurz Konstruktivní přístup k řešení konfliktů 19. 11. 2021 PRAHA 1 700 Kč 8
Kurz Osobní dokumentace v sociálních službách 23. 11. 2021 PRAHA 1 700 Kč 8
Komunikace
Kurz Jak se domluvit a porozumět každému: Jak používat AAK v praxi JARO_2022 PRAHA 3 100 Kč 16
Kurz Jak ustát manipulativní chování Náhradníci na termín 2.11.2021 Praha 1700 Kč 8
Kurz Jak ustát manipulativní chování 2. 11. 2021 PRAHA 1700 Kč 8
Kurz Preterapie - základní kurz 9. 12. 2021 PRAHA 1 700 Kč 8
Právo
Kurz Jak poskytovat podporu uživateli při soudním jednání o svéprávnosti 14. 12. 2021 PRAHA 1 700 Kč 8
Kurz Jak vybrat vhodné podpůrné opatření nahrazující omezení svéprávnosti 21. 10. 2021 PRAHA 1 700 Kč 8
Kurz Jak vybrat vhodné podpůrné opatření nahrazující omezení svéprávnosti 30. 11. 2021 OLOMOUC 1 700 Kč 8
Kurz Práva, povinnosti a odpovědnost 9. 11. 2021 OLOMOUC 1 700 Kč 8
Kurz Práva, povinnosti a odpovědnost 8. 12. 2021 PRAHA 1 700 Kč 8

Termíny konání jsou platné ke dni: 23. 10. 2021

Kurzy na klíč

Všechny kurzy realizujeme také na klíč na základě vašich individuálních potřeb. V případě zájmu kontaktujte manažerku vzdělávání Relu Chábovou (tel. 776 236 659), nebo Štěpánku Bumbálkovou (tel. 608 258 928), mail: csqo2Zl79bm%Cbol8nFh5b_

 

Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.
Londýnská 81, 120 00 Praha 2
www.kvalitavpraxi.cz • www.rytmus.org
+420 224 251 610 • csqo2Zl79bm%Cbol8nFh5b_