Přehled aktuálních kurzů

Název kurzu Datum konání Místo konání Cena Počet hodin
Pro asistenty pedagoga
Kurz pro asistenta pedagoga, Ostrava květen - červen 2021 Ostrava - online 9 900 Kč 120
Kurz pro asistenta pedagoga, Praha duben - květen 2021 Praha - online 9 900 Kč 120
Plánování zaměřené na člověka
Kurz CESTA - Plánujeme alternativní zítřky s nadějí 29. 6. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8
Kurz Hodnocení míry potřebné podpory 14. 5. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8
Kurz Kruhy podpory 18. 6. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8
Kurz MAPA - Tvoříme akční plány 15. 6. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8
Kurz Plánování zaměřené na člověka 22. - 23. 4. & 18.5. 2021 ON-LINE 4 600 Kč 24
Kurz Plánování zaměřené na člověka 10.-11. 6. & 24. 6. 2021 Praha, nebo ON-LINE 4 600 Kč 24
Kurz Plánování zaměřené na člověka - úvod do tématu Termín dle Vaší zakázky ČR 1 700 Kč 8
Kurz Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením 30. 3. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8
Kurz Rozhodování s podporou v praxi PODZIM_2021 Olomouc 3 450 / 4 600 Kč 24
Kurz Základy facilitace 4. 5. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8
Kurz Základy grafické facilitace 25. 3. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 15. 9. - 26. 11. 2021 Praha 9 400 Kč 150
Management
Kurz Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby 24. 4. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8
Kurz Konstruktivní přístup k řešení konfliktů 30. 3. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8
Kurz Osobní dokumentace v sociálních službách 16. 3. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8
Komunikace
Kurz Jak se domluvit a porozumět každému: Aneb, jak používat AAK v praxi 26. - 27. 5. 2021 Praha, nebo On-line 2 980 Kč 16
Kurz Jak ustát manipulativní chování 18. 3. 2021 ON-LINE 1700 8
Kurz Praktická dílna - podpora v komunikaci PODZIM_2021 Praha 1 700 Kč 8
Kurz Preterapie - základní kurz 13. 5. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8
Právo
Kurz Jak poskytovat podporu uživateli při soudním jednání o svéprávnosti 13. 4. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8
Kurz Práva, povinnosti a odpovědnost 3. 6. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8
Kurz Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci 22. 4. 2021 ON-LINE 1 700 Kč 8

Termíny konání jsou platné ke dni: 4. 3. 2021

Kurzy na klíč

Všechny kurzy realizujeme také na klíč na základě vašich individuálních potřeb. V případě zájmu kontaktujte manažerku vzdělávání Relu Chábovou (tel. 776 236 659), nebo Štěpánku Bumbálkovou (tel. 608 258 928), mail: csqo2Zl79bm%Cbol8nFh5b_

VŠECHNY VYPSANÉ TERMÉNY JSOU V TUTO CHVÍLI AŽ DO ODVOLÁNÍ REALIZOVÁNY V ON-LINE VERZI,
AKTUÁLNÍ INFORMACE KE KURZŮM, KTERÉ BY BYLO MOŽNÉ REALIZOVAT PREZENČNÍ FORMOU OBDRŽÍ PŘIHLÁŠENÍ PŘEDNOSTNĚ!

Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.
Londýnská 81, 120 00 Praha 2
www.kvalitavpraxi.cz • www.rytmus.org
+420 224 251 610 • csqo2Zl79bm%Cbol8nFh5b_