O nás

Rytmus - od klienta k občanovi, z. ú. 

Od 1. 1. 2021 provozuje web kvalitavpraxi.cz organizace Rytmus - od klienta k občanovi, z. ú., která začátkem roku spojila síly s organizací Quip, z.ú. 

Tímto krokem jsme propojili obrovské množství znalostí a zkušeností obou organizací a společně pokračujeme v tom, co umíme nejlépe. 

Mimo nabídky kurzů podporujeme lidi se zdravotním postižením (především mentálním) v aktivním začleňování do života – ve škole, v práci, v místě bydliště a při volnočasových aktivitách. Více informací o naší další činnosti naleznete na webu www.rytmus.org.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách u Ministerstva práce a sociálních věcí.

Číslo akreditace vzdělávací instituce: MSMT - 32113/2018
IČO: 61383783


Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Nadační fond Rytmus vznikl v lednu 2015 s cílem podpořit rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice a to pořádáním kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky. Nadační fond je součástí aktivit nestátní neziskové organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú. Svou náplní tak navazuje na tradici vzdělávání pedagogických pracovníků, které Rytmus zajišťuje už od roku 2002.

Nabídka NF Rytmus se zaměřuje výhradně na kurzy s inkluzivní tématikou. Všechny tyto kurzy naleznete zde.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Číslo akreditace vzdělávací instituce: MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČO: 03243648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306


Vycházíme z přesvědčení, že

každý člověk je občan a ke každému občanovi je potřeba přistupovat lidsky. Každý člověk má právo si zvolit, kde, s kým a jak bude žít. Respekt k a ochrana práv lidí ohrožených sociálním vyloučením je  nedílnou součástí kvality a profesionality.

Náš vzdělávací program

vychází z principů myšlení zaměřeného na člověka a je určený těm, kdo poskytují podporu dospělým a dětem se zdravotním postižením. Profesionálům (sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, vedoucí pracovníkům, pedagogickým  a poradenskcým pracovníkům, ale i poskytovatelům neformální podpory a pomoci (rodičům, rodinným příslušníkům, přátelům). 

Vzdělávání a poradenství

je pro nás cestou k rozvoji kvalitních, profesionálních a současně přátelských a družných sociálních služeb a sociální práce. Od roku 2002 se našich vzdělávacích akcí účastnilo tisíce sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, pedagogických pracovníků a dalších profesionálů ze sociálních služeb a sociálních odborů obcí. Realizujeme i společné kurzy pro profesionály, uživatele sociálních služeb a jejich rodiny. 

Máme pro vás připravenou aktuální nabídku vzdělávacích akcí. 

V rámci celoživotního vzdělávání

pořádáme vzdělávací kurzy, kterými si lidé s mentálním postižením doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti a dovednosti. Příjmy ze vzdělávání používáme k dofinancování projektů zaměřených na ochranu práv lidí se zdravotním postižením a inovace v sociální oblasti.