O nás

Od roku  2003 se věnujeme spolupráci s lidmi se zdravotním postižením. Pomáháme jim naplňovat jejich práva prostřednictvím sociální služby. Vedle toho se snažíme svou další činností měnit obraz i náhled většinové společnosti na život lidí se zdravotním postižením.

Vycházíme z přesvědčení, že

každý člověk je občan a ke každému občanovi je potřeba přistupovat lidsky. Každý člověk má právo si zvolit, kde, s kým a jak bude žít.

Usilujeme o

vytvoření světa nás všech nehledě na míru postižení tak, abychom se mohli společně angažovat a mít vliv na prostředí, ve kterém žijeme. Usilujeme o to, aby sociální a právní systém naplňoval svůj účel, to je, aby:

  • vedl k sociálnímu začlenění a plnohodnotnému občanství,
  • nevytvářel závislost na sociálních službách anebo dávkách a
  • dával lidem prostor žít podle jejich vlastních představ.

Co pro to děláme

Projekty

Sociální služba

Vzdělávací program

Odborné texty a další dokumenty

Připojte se k nám darem nebo dobrovolnou prací