Členství v jiných společenstvích

Jednota pro deinstitucionalizaci - JDI

Quip patří k zakládajícím členům Jednoty pro deinstitucionalizaci (JDI), která vznikla v r. 2013. Na činnost JDI se můžete podívat za facebookunebo na webových stránkách.

Pracovní skupina Inclusion Europe pro antidiskriminaci a lidská práva

Mezinárodní pracovní skupinu Working Group on Non-Discrimination and Human Rights ustavila Evropská střešní organizace Inclusion Europe chránící práva a zájmy lidí s potížemi v učení a jejich blízkých. Členy jsou zejména právníci spolupracující s národními organizacemi sdruženými v Inclusion Europe. Pracovní skupina se zabývá řešením aktuálních otázek v oblasti ochrany práv lidí s potížemi v učení a umožňuje pružnou výměnu informací a koordinaci postupu členských organizací IE v evropských zemích. Členkou pracovní skupiny je naše právnička Dana Kořínková.

Citizen Network

Citizen Network je mezinárodní aliance, která sdružuje lidi, skupiny a organizace po celém světě. Vznikla v roce 2016 s cílem vytvářet prostor vzájemnému učení. Citizen Network sdružuje lidi, kteří chtějí, aby svět byl rovnoprávným místem pro všechny občany. Připojili jsme se do této mezinárodní sítě proto, že smysl jejich činnosti je velmi blízký našemu poslání a můžeme tak lépe společně ovlivňovat běh dění směrem, který nám dává smysl.

Archivace stránek www.kvalitavpraxi.cz v rámci projektu Webarchiv

Naše webové stránky byly Národní knihovnou České republiky zařazeny mezi výběrové české webové zdroje určené k pravidelné a dlouhodobé archivaci webu s cílem jejich uchování pro budoucí historické a výzkumné účely. Obsah našeho webu je několikrát ročně archivován a zůstane zachován v rámci fondu Národní knihovny České republiky. Nejstarší archivace našeho webu je již z roku 2006. Na všechny naše dosud archivované stránky se můžete podívat zde.