Naše finanční zdroje

Náš rozpočet pro rok 2017 je 8,480 mil. Kč, tj. o víc jak 2 mil. ve srovnání s loňským rokem. Plánované zvýšení rozpočtu je důsledkem velkých nákladů pro partnery evropského projektu IDEA 12.

Jak dopadly naše příjmy za rok 2016:

Tradičně k hlavním zdrojům našich příjmů patřily granty na realizaci projektů. V r. 2016 jsme po dlouhé odmlce začali opět spolupracovat s tuzemskými nadacemi, které přispěly na naše projekty 4 %. Zahraniční zdroje však stále tvořily dominantní část našich příjmů (57 %). Sociální službu jsou dofinancováváli z vlastních příjmů (vzdělávací kurzy) a grantů. Příjmy z darů nedosáhly ani jednoho procenta, proto je v grafu neuvidíte.

složení příjmů_obrázek na web2

Na následujícím grafu vidíte vývoj našich zdrojů od roku 2013. Vlastní příjmy v roce 2013 tvoří z větší části platby za realizaci ministerského projektu Inovace systému kvality sociálních služeb, zatímco v dalších letech představuje tato položka téměř výhradně příjmy ze vzdělávacích kurzů.

Právě vlastní příjmy nám dávají značnou nezávislost na veřejných zdrojích, které jsou velmi vrtkavé - viz dotace na sociáln službu nebo ESF.

příjmy od 2013_16

Můžete se podívat na naše projektyvzdělávací program, sociální službu nebo sekci pro dárce.