Organizace v zahraniční

Academic Network of European Disability experts (ANED) - je evropská akademická síť vytvořená Evropskou komisí v roce 2007. Jejím smyslem je podporovat vyvoj evropských politik za účelem posílení rovnosti a sociálního začlenění lidí s postižením. Na stránkách lze najít výstupy a zprávy zpracované ANED.

 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) - portál organizace se spoustou zajímavostí z teorie i praxe v zahraničí.

 

Brookespu­blishing.com - americké stránky (Baltimore, MD) a e-shop s odbornou literaturou mj. k tématům, vztahujícím se k lidem s mentálním postižením.

 

Building Inclusive and Sustainable Communities - stránky, na kterých je možné se po registraci zapojit do diskuse na téma inkluzivní a udržitelné komunity a najít zajímavé texty na toto téma.

 

COA - Center for Studies on Inclusive Education - stránky neziskové organizace realizující pilotní, výzkumné a evaluační projekty v oblasti sociální a zdravotní péče.

 

CSIE - Centre for Studies on Inclusive Education - stránky Centra pro studia inkluzivního vzdělávání. Organizace působí ve Velké Británii a zámoří a propaguje inkluzi a odstranění segregace.

 

Easy-to-Read Network - síť sdružující organizace, které se profesionálně zajímají a angažují v problematice tzv. "easy to read", tj. používání zjednodušeného jazyka pro snadné čtení.

 

European Association of Service Providers for People with Disabilities - cílem této asociace je hlásat a zdůrazňovat na úrovni EU, že životy lidí s indispozicemi mohou být stále zkvalitňovány. Tyto snahy realizují prostřednictvím čtyř komisních orgánů: The Standing Committee on Employment; The Standing Committee on Enlargement; The Standing Committee on Education; The Policy Impact Group.

 

European Coalition For Community Living (ECCL) - stránky koalice usilující o sociální začlenění lidí s postižením podporou všestranných, kvalitních a v běžné společnosti poskytovaných služeb, které jsou alternativou ústavní péče.

 

European Disability Forum (EDF) - stránky evropské nezávislé nestátní organizace reprezentující zájmy 50 miliónů lidí s postižením v Evropské unii a prosazující jejich práva.

 

Expertise Centre Independent Living - iniciativa založená neziskovými organizacemi pracujícími s a pro lidi s postižením za účelem posilování lidí s postižením v možnostech žít nezávislý život. Na stránkách je možné stáhnout dokumenty týkající se zejména přímých plateb.

 

Helen Sanderson Associates (HSA) - tým, který připravuje a realizuje vzdělávání a konzultace. HSA pomáhá lidem, aby mohli změnit své životy, organizace a společnost prostřednictvím na člověka zaměřeného myšlení a plánování. HSA týmy pracují v UK, Austrálii a Americe.

 

In Control - stránky britské organizace, jejíž misí je pomoci vytvořit nový systém sociálního zabezpečení, v němž každý plnohodnotně řídí svůj život jako plnoprávný občan.

 

INCLUES - Clues to inclusive and cognitive education - návody k posílení inkluzivního a kognitivního vyučování ve školách - stránky o projektu.

 

Inclusion.com - rozsáhlé kanadské stránky s širokou nabídkou všech možných informací, publikací a médií týkající se problematiky "inkluze".

 

Inclusion Europe - stránky neziskové organizace, která prosazuje práva a zájmy lidí s mentálním postižením po celé Evropě.

 

Inclusive Solutions - zajímavé stránky britské organizace, jejímiž součástí je mimo jiné planování zaměřené na člověka.

 

Independent Living Institut - stránky organizace specializující se na vývoj metod zaměřených na lidi s mentálním postižením a budování jejich sebeurčení, sebeúcty a důstojnosti.

 

Institute on Community Integration - vzdělávací a konzultantská organizace při University of Minessota s vlastní publikační činností, zabývající se problematikou lidí s postižením.

 

Learning Community - for Person Centered Practices - envisions a world where all people have positive control over the lives they have chosen for themselves. Our efforts focus on people who have lost or may lose positive control because of society's response to the presence of a disability. This site helps us foster a global learning community that shares knowledge for that purpose. All are welcome here to share and learn.

 

Mental Disability Advocacy Center - stránky mezinárodní nevládní organizace založené v Budapešti zaobírající se ochranou lidských práv pro lidi s mentálním postižením a intelektuální indispozicí v oblastech střední, východní Evropy a střední Asie. MDAC se snaží o zlepšování kvallity života těchto lidí prostřednictvím pomoci v soudních sporech, výzkumem a mezinárodní advokátní službou. MDAC je rovněž spolupracovníkem Rady Evropy a mezinárodního Helsinského výboru pro lidská práva.

 

Marc Gold & Associates - sdružuje síť konzultantů poskytujících trénink a asistenci zařízením, agenturám a rodinám, které se věnují začleňování lidí se závažným postižením do komunity.

 

Mental Disability Rights Internalional - stránky organizace založené v roce 1993 se snaží dokumentovat podmínky, zveřejňovat zprávy o dodržování lidských práv a na mezinárodní úrovni koordinuje a monitoruje a dohlíží na dodržování práv lidí s mentální retardací.

 

National Association for the Dually Diagnosed - stránky přední americké odborné společnosti poskytující profesionály, školitele, tvůrce politik, skupiny odborníků, trénink a informace v oblasti psychické pohody ve vztahu k lidem s intelektuálním nebo vývojovým postižením.

 

Neighbourhood Networks - stránky skotské organizace, která pracuje s lidmi ze sousedství, aby si dokázali pomáhat navzájem, žít nezávisle ve svém domově a jít za svými sny.

 

Paradigm´Making a Difference´

 

Person Centered Planning Education Site - zajímavé vzdělávací stránky zřízené Employment and Disability Institute na Cornell University, Ithaca, New York.

 

Publications by John O´Brien and Connie Lyle O´Brien - stránky s publikacemi a texty ke stažení od Johna O´Briena a Connie Lyle O´Brien.

 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) - stránky slovenské organizace, jejíž posláním je ovlivňování změny společenského prostředí v zájmu podpory lidské a občanské důstojnosti lidí s postižením a starších lidí.

 

Skinfaxe.se - HANDIKAPP&OMSORG - švédské stránky s řadou zajímavých dokumentů od jednoho z významných představitelů švédské transformace ústavní péče Kenta Ericssona.

 

Socialplatform.org - stránky platformy evropských nevládních organizací působících v sociální oblasti. Sociální platforma si klade za cíl prosazování principů sociální spravedlnosti, demokracie, na níž se zúčastňují všichni občané, a to prosazováním zájmů členských organizací.

 

The Centre for Welfare Reform - Centrum pro sociální reformy pracuje na obnově sociálního státu za účelem zvýšení sociální spravedlnosti, podpory občanství, posílení rodiny a obohacení komunit.

 

World Institute on Disability (WID) - centrum neziskového výzkumu, veřejné politiky a advokátních služeb vedoucích k podpoře občanských práv a plného sociálního začlenění lidí s postižením.

 

Zero Project - stránky mezinárodního projektu zaměřeného na odstraňování bariér naplňování práv lidí s postižením.