Řekli o nás

Eva Brožová, ředitelka DUHA, z. ú.

Máte kvalitní vzdělávání a usilujete o to, co my: aby lidi nežili v ústavech. Jste v ČR unikátní tím, jak máte téma transformace spojené se vzděláváním a jak se staráte o práva lidí.

Lucie Šišková, vedoucí sociální služeb Portus Praha, z. ú.

Jste věrozvěsti – přinášíte pro nás nové, ale osvědčené věci. Děláte to, na co přímí poskytovatelé služeb nemají kapacitu. Spojujete teorii a praxi na profesionální úrovni.

Dr. David Kocman, výzkumný pracovník University of Leicester

Díky vám jsou jednotliví  profesionálové v sociálních službách v kontaktu s nejnovějšími zkušenostmi jejich kolegů v zahraničí a celé organizace mohou mít příležitost zavádět nové modely práce s lidmi s postižením.