Pro média

Jak jsem se stal nečlověkem

23.10.2017 | Články, Pro média, Co je u nás nového, Audio a video dokumenty

"Být svéprávný je pro většinu lidí běžná věc. Jsou však lidé, kteří za toto základní právo museli nebo musejí těžce bojovat. Pojďme se podívat na jejich osudy", těmito slovy je uveden jedeno jedno z vydání pořadu Polořero ČT. více >>

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR nevěnuje pozornost voličům se zdravotním postižením

18.10.2017 | Tiskové zprávy, Pro média

Praha, 18. října 2017 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR podává zavádějící informace, když na svém webu uvádí, že voleb se mohou účastnit pouze občané způsobilí k právním úkonům. Ve skutečnosti volit mohou i občané s omezenou způsobilostí s výjimkou těch, kterým soud výslovně ve výroku rozhodnutí omezil svéprávnost k… více >>

Jak to vypadá s volebním právem lidí s postižením

22.2.2017 | Ochrana práv, Stanoviska, Pro média

V minulém týdnu schválilo Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu stanovisko, že v řízení o omezení svéprávnosti je soud oprávněn rozhodnout i o tom, zda se posuzovaná osoba omezuje ve svéprávnosti k výkonu volebního práva. S tímto stanoviskem rozhodně nemůžeme souhlasit. Svoje názory jsme sdělili v pořade… více >>

Quip v pořadu ČT Klíč o svéprávnosti a jeho hlavní hrdinové na naší konferenci

24.6.2015 | Konference pro změnu, Audio a video dokumenty, Pro média

Jeden z posledních dílů pořadu KLÍČ věnovala Česká televize tématu svéprávnosti. Vystoupili v něm se svými příběhy lidé, pro které pracovali naši právníci a sociální pracovnice. více >>

Náš případ ve zpravodajství ČT k novému občanskému zákoníku

8.10.2014 | Ochrana práv, Stanoviska, Pro média, Audio a video dokumenty

V neděli 28. září odvysílala ČT v pořadu Události komentáře zprávu, která se týká lhůt pro přezkoumání rozsudků o omezení svéprávnosti (dříve způsobilosti k právním úkonům). Ve zprávě zaznělo, že soudy nestíhají přezkoumat těchto asi 30.000 případů, které v ČR máme ve lhůtě 3 roky dané zákonem. A že jedním z hlavních … více >>

Zarážející změna ve volebním právu – v rozporu s mezinárodními závazky!

14.4.2014 | Ochrana práv, Pro média, Stanoviska

Přinášíme Vám zprávu o tom, jak zákonodárce v České republice zřejmě naznal, že v souvislosti s novým občanským zákoníkem je třeba „napravit“ jeho dopady na volební právo lidí s postižením. Postupoval přitom s citlivostí příslovečného chobotnatce v porcelánu a nenechal se omezovat ani platnými závazky, které České rep… více >>

Výzva 5 minut po 12.

11.12.2013 | Právo na život v komunitě, Co je u nás nového, Pro média, Stanoviska

U příležitosti Mezinárodního dne lidských práv se 10. prosince 2013 uskutečnilo v Praze setkání zástupců odborné i široké veřejnosti s novináři. Účelem setkání bylo představení výzvy 5 minut po 12, která upozorňuje na situaci lidí ohrožených ústavní péčí a apeluje na odpovědné osoby a instituce, aby zjednaly nápravu s… více >>

Naše stanovisko k reportáži "Obchod se zdravotně postiženými lidmi" v pořadu REPORTÉŘI ČT

27.9.2013 | Ochrana práv, Pro média, Stanoviska, Zaujalo nás

QUIP se rozhodl reagovat na zajímavou reportáž s názvem "Obchod s postiženými lidmi" , která byla odvysílána na ČT1 v pořadu REPORTÉŘI ČT v pondělí 23. 9. 2013. Jedná se o exemplární případ člověka s duševním onemocněním a o skvělou ilustraci toho, v jak bezvýchodné situaci se nachází mnoho našich spoluobčanů. Považuj… více >>

Rozhovor na Rádiu Petrov

27.11.2011 | Plánování zaměřené na člověka, Audio a video dokumenty, Pro média

Koncem října byl na Rádiu Petrov odvysílán zajímavý rozhovor s paní Milenou Němcovou, maminkou dívky, která má autismus. Řeč byla mimo jiné o tom, jak prakticky dívce i rodině pomohlo plánování zaměřené na člověka. více >>

Rozsudek okresního soudu v Chebu na webu ČT

1.12.2010 | Ochrana práv, Audio a video dokumenty, Pro média

Pořad o aplikaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v ČR a o přelomovém rozsudku v Chebu, o kterém jsme nedávno informovali, je možné shlédnout v archivu České televize na internetu. více >>

1 2 3 4