Banky musí přistoupit ke změnám, aby odstranily diskriminaci na základě zdravotního postižení

Banky musí přistoupit ke změnám, aby odstranily diskriminaci na základě zdravotního postižení
18.6.2018 | Pro média, Tiskové zprávy, Ochrana práv

Praha, 18. června 2018 – Někteří lidé s postižením potřebují individuální pomoc anebo úpravu podmínek pro využívání bankovních služeb. Jde např. o možnost využívat osobní pomoc s výběrem z bankomatu nebo o pružné nastavení limitů pro výběr a platby u obchodníků. Banky problém  neřeší navzdory tomu, že se týká velké skupiny lidí.

Praktické zkušenosti ukazují, že řada lidí se zdravotním postižením potřebuje pro využívání bankovních služeb úpravy anebo pomoc. Např. člověk s těžkým fyzickým postižením, jako je Martin, potřebuje, aby mu asistent vyťukal pin karty v bankomatu nebo u obchodníka. Ivetina maminka potřebuje, aby jí dcera pomohla obsluhovat internetové bankovnictví a odblokovat platební kartu. Tomáš potřebuje, aby mu jeho matka vždy pomáhala při jednání na pobočce i s obsluhou internetového bankovnictví a aby mu banka nastavila individuální možnosti výběru z bankomatu a platby u obchodníků.

Pokud tito lidé s postižním mají mít možnost využívat bankovní služby, musí banky zajistit zejména následující úpravy, které se zatím zdají nereálné:

  • Umožnit lidem s postižením, aby jim s využíváním bankovních služeb mohl pomáhat další člověk, který bude mj. znát přístupové údaje jako je pin karty.
  • Umožnit lidem individuální a pružné nastavení denních a týdenních limitů pro výběr z bankomatu a placení u obchodníků.
  • Vytvořit snadno srozumitelné informace o bankovních službách a jejich využívání.

Problém se týká velké skupiny lidí. Patří sem lidé s omezenou svéprávností, kterých je v ČR podle posledních údajů víc jak 35 tisíc. Dále sem patří všichni další lidé s postižením v duševní oblasti včetně lidí s demencí, duševním onemocněním či tzv. mentálním postižením, jejichž svéprávnost není omezena a kteří při právním jednání využívají pomoci rodin a přátel.

Quip se tématu věnuje a hledá možnosti řešení. „S nabídkou spolupráce jsme oslovili několik bank. Pouze Česká spořitelna však pochopila podstatu problému a připravuje řešení výše uvedených požadavků“, doplňuje Milena Johnová, zakladatelka a zástupkyně ředitele Quip.

Kontakty

Milena Johnová, zakladatelka a zástupkyně ředitele Quip, z. ú.

milena.johnova@kvalitavpraxi.cz, tel.: 605 121 350

Informace pro editory

K tématu jsme vydali 2 tiskové zprávy a článek, kde jsou popsány osobní zkušenosti lidí s postižením a jejich blízkých:

Zkušenost Tomáše je v tiskové zprávě zde.

Podrobnosti o zkušenostech Ivety jsou v tiskové zprávě zde a článku zde.

Článek ke spolupráci s Českou spořitelnou je zde.

Tiskovou zprávu můžete stáhnout zde.

K terminologii postižení

S ohledem na důstojnost lidí s postižením se ve světě přestávají používat stigmatizující psychologické a medicínské výrazy typu mentální retardace, mentální postižení, debilita, imbecilita apod. V Anglii se např. zažil výraz „learning disability“ (postižení v učení) nebo „learning difficulties“ (potíže v učení). V češtině zatím není ustálena uctivější terminologie. Obsah některými organizacemi používaného pojmu „potíže v učení“ se v češtině často zaměňuje s pojmem „poruchy učení“, který je používán v pedagogice pro označení dětí se specifickými potížemi jako je např. dysgrafie.

O Quipu

Usilujeme o to, aby sociální a právní systém dával lidem s postižením prostor žít podle vlastních představ. Této práci se věnujeme od r. 2003. www.kvalitavpraxi.cz