Nepřekročitelný zákaz sdělovat přístupové údaje k účtu vede k podvádění i poctivé klienty

Nepřekročitelný zákaz sdělovat přístupové údaje k účtu vede k podvádění i poctivé klienty
21.5.2018 | Pro média, Tiskové zprávy, Ochrana práv

Praha, 21. května 2018Banky tlačí své klienty, kteří mají těžší postižení, do obcházení a porušování všeobecných obchodních podmínek, protože jim neumožní transparentní využívání pomoci při správě svých financí. Je potřeba to řešit.

Všichni považujeme za naprostou samozřejmost zákaz sdělovat přístupové údaje ke svému účtu jiným osobám. Řada z nás to však stejně samozřejmě porušuje a např. pin karty řekne dětem, rodičům či partnerovi – může to být praktické. Pro lidi s postižením to ale často bývá zcela nezbytné, protože z různých důvodů sami fyzicky či mentálně nezvládnou obsluhovat internetové bankovnictví, vybírat z bankomatu nebo platit u obchodníka.

Např. Martin to nezvládne fyzicky. Pro každodenní život potřebuje celodenní pomoc asistenta, který za něj provádí vše, co Martin řekne. Na otázku, jak používá platební kartu, odpovídá: „Je to jedno z pravidel, které obcházím. Pin karty prostě asistentovi řeknu.

Paní Iveta pomáhá své mamince, která v důsledku těžké nemoci přestává být s to samostatně spravovat své finance na bankovním účtu a omylem si zablokovala platební kartu. „Měly jsme tedy dvě varianty, jak situaci vyřešit po telefonu: Buď do banky zavolám později já sama a budu se vydávat za maminku, což by v bance nikdo nepoznal, nebo maminka bude telefonovat sama a já budu potichu a potají napovídat.

Řešením není ustanovení podpůrce do role disponenta účtu. Dispoziční práva se totiž pojí s vlastními přístupovými údaji i vlastní kartou disponenta, zatímco lidé s postižením potřebují pomoc s používáním svých přístupových údajů a karty.

Zdá se, že je skutečně nezbytné prolomit jeden zdánlivě samozřejmý zákaz a umožnit lidem s postižením, aby konkrétním, důvěryhodným podpůrcům mohli oficiálně, to znamená s vědomím banky, sdělit přístupové údaje ke svému účtu. Transparentní prostředí prospěje všem“, sděluje k možnému řešení Milena Johnová, zástupkyně ředitele Quip.

Kontakty

Milena Johnová, zástupkyně ředitele Quip, z. ú.

milena.johnova@kvalitavpraxi.cz, tel.: 605 121 350

Informace pro editory

Rozhovor s paní Ivetou o jejích zkušenostech s poskytováním pomoci mamince při správě bankovního účtu je v článku „Bez vědomého porušování obchodních podmínek to prostě nejde“, který najdete zde.

Tématu jsme se věnovali v tiskové zprávě ze dne 16. 4. „Obchodní podmínky bank znemožňují lidem s postižením využívat bankovní služby“, kterou najdete zde.

Tiskovou zprávu můžete stáhnout zde.

K terminologii postižení

S ohledem na důstojnost lidí s postižením se ve světě přestávají používat stigmatizující psychologické a medicínské výrazy typu mentální retardace, mentální postižení, debilita, imbecilita apod. V Anglii se např. zažil výraz „learning disability“ (postižení v učení) nebo „learning difficulties“ (potíže v učení). V češtině zatím není ustálena uctivější terminologie. Obsah některými organizacemi používaného pojmu „potíže v učení“ se v češtině často zaměňuje s pojmem „poruchy učení“, který je používán v pedagogice pro označení dětí se specifickými potížemi jako je např. dysgrafie.

O Quipu

Usilujeme o to, aby sociální a právní systém dával lidem s postižením prostor žít podle vlastních představ. Této práci se věnujeme od r. 2003. www.kvalitavpraxi.cz