Soudy omezují volební právo lidí se zdravotním postižením v rozporu s mezinárodní úmluvou

Soudy omezují volební právo lidí se zdravotním postižením v rozporu s mezinárodní úmluvou
24.1.2018 | Pro média, Tiskové zprávy, Ochrana práv

Praha, 24. ledna 2018 – Tuzemské soudy stále omezují svéprávnost lidí se zdravotním postižením v duševní oblasti. U některých lidí soud mimo jiné omezí také jejich volební právo. Děje se tak v rozporu s mezinárodním právem ale s posvěcením Nejvyššího soudu. Není známo, jak velká skupina lidí nemůže volit – veřejná správa tento údaj nezpracovává.

V České republice je podle dostupných statistik víc než 35 tisíc lidí, jejichž svéprávnost je soudně omezena. Jde zejména o lidi s tzv. mentálním postižením či duševním onemocněním, kteří podle rozsudků nemohou v některých oblastech právně jednat – např. uzavírat smlouvy, nakládat se svým majetek nebo volit. Soudy tak činí v rozporu s přijatou Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením (dále jen Úmluva) a ČR je za to kritizovaná Výborem OSN pro práva osob se zdravotním postižením, který ve svých závěrech z 15. 5. 2015 vládě ČR doporučuje mimo jiné aby:

  • uvedla občanský zákoník do souladu s článkem 12 Úmluvy „Rovnost před zákonem“
  • zvýšila dostupnost podpory při rozhodování a právním jednání
  • změnila právní předpisy tak, aby všechny osoby se zdravotním postižením bez ohledu na opatrovnictví nebo jiná opatření mohly vykonávat své právo volit a být volen

Navzdory jasnému vzkazu mezinárodní instituce, bez ohledu na zdejší občanské iniciativy Nevyšší soud posvětil praxi omezování volebního práva svým stanoviskem ze dne 15. 2. 2017.

Není známo, o jaký počet lidí se jedná, protože veřejná správa neeviduje osoby, u kterých soudy omezily volební právo. V důsledku toho není možné udělat si představu o rozsahu problému a jeho řešení. Kromě toho obce nemají zdroj informací pro aktualizaci stálého seznamu voličů. Může se pak stát, že volič musí obhajovat své volební právo až ve volební místnosti s poukazem na své soudní rozhodnutí.

Považuji tuzemskou praxi omezování volebního práva za diskriminaci na základě zdravotního postižení. Soudy i státní správa by se měly držet platné právní úpravy, jejíž součástí je i ratifikovaná mezinárodní úmluva. Doufám, že Nejvyšší soud i úřady své stanovisko přehodnotí.“ komentuje situaci Dana Kořínková, právnička Quip, z. ú.

Kontakty

Milena Johnová, zástupkyně ředitele Quip, z. ú.

milena.johnova@kvalitavpraxi.cz, tel.: 605 121 350

Dana Kořínková, právnička Quip, z. ú.

dana.korinkova@kvalitavpraxi.cz, tel.: 737 274 494

Informace pro editory

Český překlad Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením je ke stažení zde. Svéprávnosti je věnován článek 12, volebnímu právu článek 29.

Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením k úvodní zprávě ČR jsou ke stažení zde.

Tisková zpráva Nejvyššího soudu k možnosti soudu omezit svéprávnost k výkonu volebního práva je zde.

Stanovisko občanských iniciativ k možnosti soudně omezovat volební právo lidí s postižením najdete zde.

K obtížím, s nimiž se musí lidé s těžším postižením vypořádat, chtějí-li volit, jsme vydali tiskovou zprávu 11. ledna. Ke stažení zde.

K terminologii postižení

S ohledem na důstojnost lidí s postižením se ve světě přestávají používat stigmatizující psychologické a medicínské výrazy typu mentální retardace, mentální postižení, debilita, imbecilita apod. V Anglii se např. zažil výraz „learning disability“ (postižení v učení) nebo „learning difficulties“ (potíže v učení). V češtině zatím není ustálena uctivější terminologie. Obsah některými organizacemi používaného pojmu „potíže v učení“ se v češtině často zaměňuje s pojmem „poruchy učení“, který je používán v pedagogice pro označení dětí se specifickými potížemi jako je např. dysgrafie.

O Quipu

Usilujeme o to, aby sociální a právní systém dával lidem s postižením prostor žít podle vlastních představ. Této práci se věnujeme od r. 2003. www.kvalitavpraxi.cz