Stanoviska

Aliance 2018: Praha pro všechny

31.8.2018 | Co je u nás nového, Stanoviska

Začátkem léta jsme se spojili se čtyřmi dalšími poskytovateli sociálních služeb v Praze a založili Alianci 2018. Společně nabízíme řešení sociální a zdravotní politiky zaměřené na seniory a lidi se zdravotním postižením. Klíčové principy jsme shrnuli do materiálu „Praha pro všechny“. více >>

Tiskové sdělení

2.7.2018 | Pro média, Co je u nás nového, Stanoviska

Stanovisko k podpoře předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením politice SPD Tomia Okamury. více >>

Jak to vypadá s volebním právem lidí s postižením

22.2.2017 | Ochrana práv, Stanoviska, Pro média

V minulém týdnu schválilo Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu stanovisko, že v řízení o omezení svéprávnosti je soud oprávněn rozhodnout i o tom, zda se posuzovaná osoba omezuje ve svéprávnosti k výkonu volebního práva. S tímto stanoviskem rozhodně nemůžeme souhlasit. Svoje názory jsme sdělili v pořade… více >>

Náš případ ve zpravodajství ČT k novému občanskému zákoníku

8.10.2014 | Ochrana práv, Stanoviska, Pro média, Audio a video dokumenty

V neděli 28. září odvysílala ČT v pořadu Události komentáře zprávu, která se týká lhůt pro přezkoumání rozsudků o omezení svéprávnosti (dříve způsobilosti k právním úkonům). Ve zprávě zaznělo, že soudy nestíhají přezkoumat těchto asi 30.000 případů, které v ČR máme ve lhůtě 3 roky dané zákonem. A že jedním z hlavních … více >>

Zarážející změna ve volebním právu – v rozporu s mezinárodními závazky!

14.4.2014 | Ochrana práv, Pro média, Stanoviska

Přinášíme Vám zprávu o tom, jak zákonodárce v České republice zřejmě naznal, že v souvislosti s novým občanským zákoníkem je třeba „napravit“ jeho dopady na volební právo lidí s postižením. Postupoval přitom s citlivostí příslovečného chobotnatce v porcelánu a nenechal se omezovat ani platnými závazky, které České rep… více >>

Výzva 5 minut po 12.

11.12.2013 | Právo na život v komunitě, Co je u nás nového, Pro média, Stanoviska

U příležitosti Mezinárodního dne lidských práv se 10. prosince 2013 uskutečnilo v Praze setkání zástupců odborné i široké veřejnosti s novináři. Účelem setkání bylo představení výzvy 5 minut po 12, která upozorňuje na situaci lidí ohrožených ústavní péčí a apeluje na odpovědné osoby a instituce, aby zjednaly nápravu s… více >>

Naše stanovisko k reportáži "Obchod se zdravotně postiženými lidmi" v pořadu REPORTÉŘI ČT

27.9.2013 | Ochrana práv, Pro média, Stanoviska, Zaujalo nás

QUIP se rozhodl reagovat na zajímavou reportáž s názvem "Obchod s postiženými lidmi" , která byla odvysílána na ČT1 v pořadu REPORTÉŘI ČT v pondělí 23. 9. 2013. Jedná se o exemplární případ člověka s duševním onemocněním a o skvělou ilustraci toho, v jak bezvýchodné situaci se nachází mnoho našich spoluobčanů. Považuj… více >>

Prohlášení Skok ke Dni lidských práv

11.12.2009 | Zaujalo nás, Pro média, Stanoviska

Tisková zpráva SKOK, o.s. Praha 10. 12. 2009 Prohlášení Skok ke Dni lidských práv, ke kterému se připojil monsignor Václav Malý. více >>

Neziskové organizace vyzývají Ratha: Transformujte ústavy!

14.7.2009 | Právo na život v komunitě, Pro média, Stanoviska

Praha – 14. července 2009 – Neziskové organizace hájící práva osob se zdravotním postižením předaly hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzvaly k pokračování transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením. Kraj pod vedením hejtmana Ratha totiž úspěšně zap… více >>

Quip se připojil ke stávce BED IN

8.12.2008 | Zaujalo nás, Pro média, Stanoviska

Ve středu 10. prosince se Quip - Společnost pro změnu připojil ke stávce "BED IN" celodenní odstávkou internetového portálu www.kvalitavpraxi.cz. více >>

1 2