Systémové řešení v nedohlednu. Lidé s nejtěžším postižením jsou stále ohroženi ústavní péčí

Systémové řešení v nedohlednu. Lidé s nejtěžším postižením jsou stále ohroženi ústavní péčí
15.2.2018 | Pro média, Tiskové zprávy

Praha, 15. února 2018 – Senát má na své aktuální schůzi projednat novelu zákona o sociálních službách. Materiál předložila skupina senátorů s využitím neúspěšného návrhu minulé vlády. V jinak velmi rozsáhlé novele jde mimo jiné o navýšení částky, kterou by na zajištění péče měli dostávat lidé s nejtěžším postižením. Bohužel nejde o návrh, který by přinesl systémové řešení problému. Lidé budou i nadále ohroženi ústavní péčí.

Senátoři aktuálně projednávají rozsáhnou novelu zákona o sociálních službách. Materiál sice předkládá skupina senátorů, ale fakticky jde návrh, který připravila minulá vláda a který skončil svoji pouť 14. 7. 2017, když jej Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu nedoporučil k dalšímu projednání.

Novela mimo jiné přináší návrh na zvýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením. Lidé s nejvyšším stupněm závislosti by podle novely měli dostávat až 19.200 Kč měsíčně. Jde o navýšení o 6.000 Kč. Změna by se měla dotknout přibližně 25 tisíc dětí i dospělých.

Bohužel opět nejde o systémové řešení, které by lidem s těžkým postižením umožnilo žít podle své volby ve vlastním, přirozeném prostředí. Celodenní asistence totiž přijde až na 70.000 Kč měsíčně, jak to nedávno pro týdeník Respekt popsala v rozhovoru právnička Veronika Vítková, která takto intenzivní pomoc sama potřebuje.

Necelých 20 tisíc nevyřeší situaci ani lidem, kterým část pomoci poskytuje bezplatně rodina anebo přátelé. „Mně pomáhá má přítelkyně, spolubydlíme s asistentem a navíc část nákladů na asistenci sdílím se spolužákem, abych tyto minimalizoval, ale přesto měsíčně musím sehnat kolem 40 tisíc na nezbytnou pomoc. Mám několik stálých dárců – jednotlivců i firem – a nechci si ani představovat, co by bylo, kdybych o ně přišel.“ Vysvětluje svou nynější situaci Vladimír Šmilauer, který žije a studuje na vysoké škole v Praze.

Lidé s nejtěžším postižením, kterým se nepodaří zajistit si péči v rodině nebo sehnat sponzory, budou i v případě přijetí novely stále ohroženi umístěním do ústavní péče.

Kontakty

Milena Johnová, zástupkyně ředitele Quip, z. ú.

milena.johnova@kvalitavpraxi.cz, tel.: 605 121 350

 

Vladimír Šmilauer, který potřebuje s ohledem na zdravotní postižení celodenní asistenci

vsmilauer@gmail.com, tel.: 734378850

Informace pro editory

Pořad 12. schůze Senátu v 11. funkčním období je zde.

Senátní tisk. č. 208

Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je zde.

Neúspěšná novela zákona o sociálních službách v Poslanecké sněmovně je k dohledání zde.

Tizková zpráva ke stažení zde

K terminologii postižení

S ohledem na důstojnost lidí s postižením se ve světě přestávají používat stigmatizující psychologické a medicínské výrazy typu mentální retardace, mentální postižení, debilita, imbecilita apod. V Anglii se např. zažil výraz „learning disability“ (postižení v učení) nebo „learning difficulties“ (potíže v učení). V češtině zatím není ustálena uctivější terminologie. Obsah některými organizacemi používaného pojmu „potíže v učení“ se v češtině často zaměňuje s pojmem „poruchy učení“, který je používán v pedagogice pro označení dětí se specifickými potížemi jako je např. dysgrafie.

O Quipu

Usilujeme o to, aby sociální a právní systém dával lidem s postižením prostor žít podle vlastních představ. Této práci se věnujeme od r. 2003. www.kvalitavpraxi.cz