Aliance 2018 požaduje po pražských politicích změny v sociální péči

Aliance 2018 požaduje po pražských politicích změny v sociální péči
3.9.2018 | Tiskové zprávy, Pro média

Praha, 3. září 2018 – V Praze vznikla začátkem léta „Aliance 2018“, spojenectví pěti nevládních organizací, které se nyní před komunálními volbami snaží přesvědčit zástupce politických stran o nutnosti změn v systému péče o lidi s postižením a o křehké seniory.

Na začátku léta inicioval Quip vznik Aliance 2018, což je spojenectví pěti organizací poskytujících sociální služby Pražanům s postižením včetně těch, kteří mají duševní onemocnění, a seniorů, kteří potřebují pomoc s ohledem na vysoký věk anebo zdravotní stav. Smyslem Aliance 2018 je společně prosazovat v Praze změny, které přinesou lepší životní podmínky znevýhodněným obyvatelům hlavního města a umožní jim žít doma.

Největší překážky na cestě k důstojnému životu i postupy pro jejich odstranění jsou společné pro všechny znevýhodněné skupiny lidí. Klíčové změny, které je podle Aliance 2018 potřeba udělat, jsou shrnuty v materiálu „Praha pro všechny“; patří k nim zejména tyto:

  • Zavést do praxe pozici koordinátora pomoci a podpory, který jednotlivým lidem pomůže s uspořádáním každodenní péče a ulehčí tak i pečujícím rodinám.
  • Zajistit funkční propojení různých typů služeb – zejména sociálních a zdravotních – tak, aby lidem byly dostupné v domácím prostředí.
  • Zpřístupnit znevýhodněným lidem běžné veřejné služby, jako je veřejná doprava, zdravotní péče, vzdělávání apod., a odstranit bariéry ve veřejném prostoru včetně instalování ergonomicky vyhovujícího městského mobiliáře.
  • Začít v sociální péči chytře využívat chytré technologie, aby doplňovaly sociální péči a další běžné veřejné služby.
  • Podporovat přirozené pečující okolí, zejména rodiny, které jsou mnohdy přetíženy péčí o své blízké a hledají záchranu v ústavní péči.

Členové Aliance 2018 nyní představují požadavky na změny klíčovým politickým stranám vysílajícím své kandidáty do podzimních komunálních voleb na pražský magistrát. „Věříme, že Praha má ideální podmínky pro to, aby umožnila i lidem s nejtěžším postižením žít doma, aniž by se jejich rodiny zhroutily pod tíhou poskytované péče. Myslím, že právě teď před volbami se nám politici snaží více porozumět“, říká k probíhajícím jednáním Alfréd Richter, ředitel Quipu.

Kontakty

Milena Johnová, zakladatelka a zástupkyně ředitele Quip, z. ú.

milena.johnova@kvalitavpraxi.cz, tel.: 605 121 350

Alfréd Richter, ředitel Quip, z. ú.

alfred.richter@kvalitavpraxi.cz, tel.: 739 598 343

Informace pro editory

Materiál „Praha pro všechny“ je ke stažení zde.

Tiskovou zprávu můžete stáhnout zde.

 

Kontakty na členy ALIANCE 2018

BONA, o.p.s. ▪ Aleš Lang ▪ ales.lang@bona-ops.cz

FOKUS PRAHA, z.ú. ▪ Pavel Novák ▪ novak@fokus-praha.cz

QUIP, z.ú. ▪ Alfred Richter ▪ alfred.richter@kvalitavpraxi.cz

RYTMUS - od klienta k občanovi, o.p.s. ▪ Pavla Baxová ▪ pavlab@rytmus.org

ŽIVOT 90, z.ú. ▪ Jan Lorman ▪ jan.lorman@zivot90.cz

K terminologii postižení

S ohledem na důstojnost lidí s postižením se ve světě přestávají používat stigmatizující psychologické a medicínské výrazy typu mentální retardace, mentální postižení, debilita, imbecilita apod. V Anglii se např. zažil výraz „learning disability“ (postižení v učení) nebo „learning difficulties“ (potíže v učení). V češtině zatím není ustálena uctivější terminologie. Obsah některými organizacemi používaného pojmu „potíže v učení“ se v češtině často zaměňuje s pojmem „poruchy učení“, který je používán v pedagogice pro označení dětí se specifickými potížemi jako je např. dysgrafie.

O Quipu

Usilujeme o to, aby sociální a právní systém dával lidem s postižením prostor žít podle vlastních představ. Této práci se věnujeme od r. 2003. www.kvalitavpraxi.cz