Obchodní podmínky bank znemožňují lidem s postižením využívat bankovní služby

Obchodní podmínky bank znemožňují lidem s postižením využívat bankovní služby
16.4.2018 | Tiskové zprávy, Pro média, Ochrana práv

Praha, 16. dubna 2018 – Všechno samostatně nebo skoro nic. Takové možnosti mají lidé, kteří kvůli zdravotnímu postižení potřebují osobní pomoc při využívání bankovních služeb. Obchodní podmínky bank totiž nepočítají s tím, že člověk může pro správu svých financí potřebovat pomoc druhé osoby. A to je diskriminující.

Banky po svých klientech striktně požadují, aby nikomu nesdělovali údaje potřebné k obsluze elektronického bankovnictví či pin platební karty. Řada lidí s postižením se ale bez pomoci dalšího člověka neobejde, protože nedokáže vyťukat číslo na klávesnici bankomatu anebo se bez pomoci nevyzná v systému elektronického bankovnictví. Další lidé potřebují pomoc s uvážlivými výběry ze svého účtu.

Třicetiletý Tomáš se s bankou dohodl, že operace na pobočce bude vždy vyřizovat se svojí matkou. Pracovnice banky informaci zanesla do systému, který ale v praxi selhal – při následujících návštěvách banka opakovaně vydávala Tomášovi peníze bez přítomnosti matky a ta mu proto nemohla vysvětlit dopad takových kroků a navrhnout úspornější řešení. Tomáš nakonec účet v bance zrušil. „Informace o tom, že Tomáš chce vybírat jen společně s matkou, byla zanořena hluboko v systému a pracovnice ji při Tomášově návštěvě nikdy nenašla. Banky zkrátka nepočítají s tím, že člověk potřebuje osobní pomoc se správou svých financí", komentuje situaci Iva Fryšová, která se ve své roli sociální pracovnice s podobnými těžkostmi lidí s tzv. mentálním postižením setkává velmi často.

Problém, který se začal projevovat zejména ve vazbě na nový občanský zákoník, se v ČR týká mnoha desítek tisíc lidí. Fakticky jsou všichni tito lidé diskriminováni v rovném přístupu k bankovním službám.

Kontakty

Milena Johnová, zástupkyně ředitele Quip, z. ú.

milena.johnova@kvalitavpraxi.cz, tel.: 605 121 350

 

Iva Fryšová, metodička služby Podpora samostatného bydlení, Rytmus

iva.frysova@rytmus.org, tel.: 605 248 785

Informace pro editory

Rozsah problému

Podle posledních statistik je v ČR víc jak 35 tisíc osob s omezenou svéprávností. Nový občanský zákoník neumožňuje plné zbavení svéprávnosti, proto tito lidé většinou mohou nakládat s částí svých finančních prostředků sami. Obvykle k tomu ale potřebují pomoc jiné osoby, stejně jako řada dalších lidí s postižením v duševní oblasti, kteří nemají žádné omezení svéprávnosti. A navíc jsou zde lidé, kteří potřebují osobní pomoc s používáním platební karty nebo elektronického bankovnictví jen kvůli těžkému fyzickému postižení.

Tiskovou zprávu můžete stáhnout zde.

K terminologii postižení

S ohledem na důstojnost lidí s postižením se ve světě přestávají používat stigmatizující psychologické a medicínské výrazy typu mentální retardace, mentální postižení, debilita, imbecilita apod. V Anglii se např. zažil výraz „learning disability“ (postižení v učení) nebo „learning difficulties“ (potíže v učení). V češtině zatím není ustálena uctivější terminologie. Obsah některými organizacemi používaného pojmu „potíže v učení“ se v češtině často zaměňuje s pojmem „poruchy učení“, který je používán v pedagogice pro označení dětí se specifickými potížemi jako je např. dysgrafie.

O Quipu

Usilujeme o to, aby sociální a právní systém dával lidem s postižením prostor žít podle vlastních představ. Této práci se věnujeme od r. 2003. www.kvalitavpraxi.cz