IDEA 12

IDEA 12 je zkratka plného anglického názvu projektu „Inclusive Direction in Education of Adults on Article 12“. Projekt by měl přispět k posílení implementace článku 12 Úmluvy o právech osob s postižením s využitím koordinované mezinárodní spolupráce.

europeas project_Ester

Období realizace

Projekt trvá 28 měsíců od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2018.

Rozpočet a finanční partneři

Projekt IDEA 12 je financován z programu ERASMUS+ Klíčová akce 2 – Spolupráce pro inovace a výměnu dobré praxe, Strategická partnerství pro vzdělávání dospělých. Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA204-023975

Celkový rozpočet projektu je 221 749 EUR.

Partnerské organizace

Předkladatelem projektu je Quip. Dalšími členy projektového partnerství jsou: Nadácia Krajina Harmónie (Slovensko), PLENA INCLUSIÓN ESPAŇA (Španělsko), RESURSU CENTRS ZELDA (Lotyšsko), CHANGE People (Spojené království), TUYA (Španělsko), ASOCIACIJA „LIETUVOS NEIGALIUJU FORUMAS“ (Litva), Evangelická teologická fakulta UK Praha.

Cíl a hlavní aktivity projektu

Projekt vychází z poznání, že v praxi stále není dosahováno práva na plnou právní způsobilosti lidí s postižením. Implementace článku Úmluvy a zejm. článku 12 Rovnost před zákonem je v členských zemích EU pomalá a nerovnoměrná. EU ratifikovala Úmluvu v roce 2010.

 

Projekt IDEA 12 se zaměřuje na zlepšení povědomí, budování kapacit a vzdělávání. Ke zlepšení situace by měl přispět inovativní způsob vzdělávání založený na principech inkluzivního vzdělávání. K hlavním cílům projektu patří tyto:

  1. Připravit materiály o právu na plnou právní způsobilost a na asistenci, na kterou při rozhodování a právním jednání mají nárok lidé s postižením v duševní oblasti
  2. Připravit materiály o tom, jak poskytovat podporu při rozhodování a právním jednání
  3. Připravit inkluzivní vzdělávací program o podpoře při rozhodování pro profesionály, veřejnou správu, lidi s postižením v duševní oblasti

Zprávy o dosavadních aktivitách projektu

Jak vypadá inkluzivní lektorská spolupráce

Kurz Rozhodování s podporou v praxi

Seminář Rovnost před zákonem pro všechny

Závěrečná konference projektu IDEA 12 v Madridu

Dobrá praxe při poskytování podpory při rozhodování ve volbách

Výstupy projektu IDEA 12

Díky tomuto projektu vznikly skutečné cenné - praktické materiály, které můžete využívat, kdykoliv budete potřebovat, tak směle do toho! 

 

 

 

logosbeneficaireserasmusrightfunded logosbeneficaireserasmusrightfunded