Tandem

Základem projektu TANDEM je spolupráce rodičovské Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem a Quipu. Pracovníci obou organizací budou poskytovat odborné sociální poradenství, konzultace, informace a vzdělávání pro rodiny s dětmi s Downovým syndromem.

Ilustrační foto

Období realizace

1. 7. 2018 - 31. 12. 2019

Rozpočet a finanční partneři

Rozpočet projektu je 568.265 Kč a poskytuje jej Nadašní fond AVAST.

Partnerem projektu je Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem.

Nabídka pro rodiny

Ochutnávka na letním Modřínu

Půldenní semináře připravené pro účastníky všech turnusů na letním Modřínu. Budeme mluvit o nejznámějších nástrojích tzv. „Plánování zaměřeného na člověka“ a jejich praktickém využití pro řešení nejrůznějších problémů a situací. Bude-li čas, něco si i vyzkoušíme. Také bude řeč o dalších projektových akcích, které budou pokračovat na podzim převážně v Praze.

Sobotní workshopy

Od podzimu 2018 do listopadu 2019 budou součástí pravidelných sobotních setkání zhruba půldenní workshopy zaměřené na podrobnější seznámení a praktické používání nejdůležitějších nástrojů pro Plánování zaměřené na člověka. Vytvořené materiály budou rodiny moci prakticky použít třeba pro hledání vhodného předškolního zařízení, školy či zaměstnání, pro zlepšení komunikace a podpory při rozhodování, pro zajištění asistence apod.

Budování kruhů podpory a plánovací setkání

Každé rodině zapojené do sobotních setkání nabídneme pomoc při posílení okruhu lidí anebo institucí, které mohou pomoci se zajištěním péče a výchovy dítěte s postižením. Součástí nabídky bude také pomoc s uspořádáním moderovaného setkání lidí ochotných pomoci (v místě bydliště).

Vzdělávání pro rodiny

Pro rodiny uspořádáme dvě čistě vzdělávací akce: půldenní seminář „Svéprávnost a nové nástroje občanského zákoníku“ a třídenní workshop „Rozhodování s podporou“. Akce proběhnou v Praze a v některém z větších moravských měst.

Seminář Podpora rodin a využívání zdrojů místní komunity

Dvoudenní seminář, který povede britská lektorka Caroline Tomlinson (matka dnes již dospělého syna s kombinovaným postižením) je plánován na začátek r. 2019 jak pro rodiče, tak i pro odborníky. Akce bude zaměřena na využívání zdrojů místní komunity pro podporu rodin s postižením, vytváření kruhů podpory pro děti s postižením, budování udržitelné sítě podpory a plánování budoucnosti atd.