Černá a bílá

Cílem projektu je podpořit implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením zejména prostřednictvím strategické litigace a testováním nových metod sociální práce.

Právo na svéprávnost

Období realizace

Aktuálně je projekt již ve čtvrté fázi realizace. První fáze byla jednoletá - od 1. 1. do 31. 12. 2012. Bezprostředně na to navazovala další, dvouletá fáze, od 1. 1. 2013 do 31.12. 2014. Po dvouměsíční přestávce pokračovala od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2017 třetí částí projektu. Čtvrtá fáze projektu byla realizována od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2019.

Rozpočet a finanční partneři

Rozpočet prvního projektu Černá a Bílá: 2.065.000 Kč

Rozpočet projektu Černá a Bílá II: 5.038.000 Kč

Rozpočet projektu Černá a Bílá III: 8 546 426 Kč

Rozpočet aktuální, čtvrté fáze Černá a Bílá IV: 5. 690.000 Kč

Projekt je realizován po celou dobu trvání, tj. již od roku 2012 díky grantu americké nadace Open Society Fund. Quip získává velkou část prostředků na projekt také díky příjmům z vlastního vzdělávacího programu. Část přímé práce s lidi s postižením je také financována z prostředků na sociální službu.

Partnerské organizace

Celý projekt Černá a Bílá realizuje Quip ve spolupráci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s

Cíl a hlavní aktivity

Smyslem projektu je podpořit implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, zakotvujícího právo na plnou právní způsobilost každého člověka. Název projektu se odvíjí od dvou klíčových materiálů, které v rámci projektu vznikají:

Černá kniha shrnuje přehled nevyhovující praxe spojené se systémem náhradního rozhodování a negativních dopadů omezování svéprávnosti do života lidí s postižením.

Bílá kniha naopak shrnuje doporučení pro implementaci článku 12 Úmluvy.

Dalšími výstupy projektu jsou:

  • metodika podpory při rozhodování a právním jednání
  • metodika podpory při zavádění systému podpory při rozhodování do praxe sociálních služeb
  • vzdělávací kurzy pro profesionály, rodiny i lidi s postižením v duševní oblasti
  • odborné články a další dokumenty

O aktivitách projektu se můžete postupně dočítat v těchto článcích:

Sdílení zkušeností s Rozhodováním s podporou

Proběhlo setkání Přirozená podpora jako základ

Návštěva z Izraele v rámci projektu Černá a Bílá

Plánování zaměřené na člověka na univerzitách v Praze a v Brně

Nový rozsudek Nejvyššího soudu ve věci omezování svéprávnosti

Úspěšné použití navržené smlouvy o nápomoci při rozhodování

Jak plánování zaměřené na člověka změnilo Lucii život

Osobní zkušenosti lidí žijících v ústavech zazněly na semináři v Praze

Workshop Černá & Bílá

Ohlédnutí za setkáním přátel a příznivců PZČ v Olomouci

Den lidských práv, Bílá kniha k právní způsobilosti a naše připomínky k novelizaci ustanovení o svéprávnosti v občanském zákoníku

Quip spolupracoval na pořadu ČT Klíč

Jde to, a ne že ne

Aliance zabývají se problematikou svéprávnosti a poskytování podpory při rozhodování

Černá kniha: Odvrácená tvář omezování svéprávnosti

Podpora při rozhodování a využívání nových opatření v oblasti svéprávnosti

Přirozená podpora a nezávislý život lidí s postižením

Sociální služby a práce se zdroji přirozené podpory

SPMP_logo     jenom_QUIP      osf velké