IDEA 12

IDEA 12 je zkratka plného anglického názvu projektu „Inclusive Direction in Education of Adults on Article 12“. Projekt by měl přispět k posílení implementace článku 12 Úmluvy o právech osob s postižením s využitím koordinované mezinárodní spolupráce. Projekt má vlastní webovou stránku.

europeas project_Ester

Období realizace

Projekt trvá 28 měsíců od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2018.

Partnerské organizace

Předkladatelem projektu je Quip. Dalšími členy projektového partnerství jsou: Nadácia Krajina Harmónie (Slovensko), PLENA INCLUSIÓN ESPAŇA (Španělsko), RESURSU CENTRS ZELDA (Lotyšsko), CHANGE People (Spojené království), TUYA (Španělsko), ASOCIACIJA „LIETUVOS NEIGALIUJU FORUMAS“ (Litva), Evangelická teologická fakulta UK Praha.

Cíl a hlavní aktivity projektu

Projekt vychází z poznání, že v praxi stále není dosahováno práva na plnou právní způsobilosti lidí s postižením. Implementace článku Úmluvy a zejm. článku 12 Rovnost před zákonem je v členských zemích EU pomalá a nerovnoměrná. EU ratifikovala Úmluvu v roce 2010.

Projekt IDEA 12 se zaměřuje na zlepšení povědomí, budování kapacit a vzdělávání. Ke zlepšení situace by měl přispět inovativní způsob vzdělávání založený na principech inkluzivního vzdělávání. K hlavním cílům projektu patří tyto:

  1. Připravit materiály o právu na plnou právní způsobilost a na asistenci, na kterou při rozhodování a právním jednání mají nárok lidé s postižením v duševní oblasti
  2. Připravit materiály o tom, jak poskytovat podporu při rozhodování a právním jednání
  3. Připravit inkluzivní vzdělávací program o podpoře při rozhodování pro profesionály, veřejnou správu, lidi s postižením v duševní oblasti

Více informací o projektu a jeho výstupy naleznete na webové stránce projektu

logosbeneficaireserasmusrightfunded logosbeneficaireserasmusrightfunded