Inspirace

Smyslem projektu bylo přinést do České republiky zahraniční zkušenosti s inovativními přístupy k zajištění pomoci a podpory pro lidi s postižením.

DSCF5351

Období realizace

Dvouletý projek INSPIRACE byl realizován v době od 15. května 2009 do 31. května 2011. 

Rozpočet a finanční partneři

Konečný rozpočet dvouletého projektu byl 5.263.335,77 Kč. Projekt by financován zprostedků operačního programu Lidské zroje a zaměstnanost ESF a státního rozpočtu ČR.

Partnerské organizace

Do projektu byli zapojeni 3 zahraniční partneři: European Coalition for Community Living, která zajišťuje mezinárodní publicitu konferencím a poskytne pomoc při jejich přípravě, Univerzita v Siegenu, která zajišťuje program studijní cesty v Německu, a britská organizace In Control Partnerships, která se podílela na přímém přenosu inovací z UK do ČR prostřednictvím své účasti v tematické síti.

Cíle a hlavní aktivity projektu

Smyslem projektu bylo přinést do České republiky zkušenosti s praktickým používáním nových metod a přístupů uplatňovaných zejména vůči lidem s potížemi v učení (tzv. mentálním postižením) a recipročně umožnit zájemcům z jiných zemí (hlavně nových členských EU) odnést si zkušenosti tuzemské i zahraniční. Primárním cílem projektu je nechat se inspirovat zahraničními inovacemi.

Projekt měl pět klíčových aktivit:

  • Dva ročníky mezinárodní konference PRO ZMĚNU zaměřené na kvalitu života a individualizaci služeb
  • Mezinárodní výměna informací a zkušeností, účast v pracovních skupinách umožňující zapojení do mezinárodního dění
  • Studijní cesty pro skupinu lektorů a dalších odborníků do Německa a UK
  • Tématická síť, jejímž cílem bylo umožnit v ČR vyzkoušet nástroje In Control a Supported Brokerage
  • Nové dimenze internetového portálu kvalitavpraxi.cz určené lidem s potížemi v učení a zahraničním odborníkům.

Výstupy projektu

Mezi klíčové výstupy projektu zejména sborníky z konferencí, kde jsou nashromážděny dokumenty vzniklé v rámci našich projektů a překlady inspirativních zahraničních materiálů.

Sborníky z konferencí:

Sborník 2009          Sborník 2010 

Za neméně významné považujeme výstupy tzv. tematické sítě, jejímž cílem bylo rozšířit informace o systému tzv. self-directed support. Dokumenty jsou soustředěny zde.