Právo na nezávislý život – opěrný bod změny

Projekt byl zaměřen na posílení práva lidí s postižením na nezávislý život.

Navzdory sérii národních i krajských transformačních projektů počet lidí v ústavní péči stále roste a nové uspořádání služeb, tzv. chráněné bydlení, neumožňuje lidem s postižením naplnit právo na volbu kde a s kým žít. Cestu ke změně jsme mohli procházet i díky projektu financovanému nadačním fondem AVAST.

DSCF9521

Období realizace

Projekt probíhal v období květen 2016 až duben 2017.

Rozpočet a finanční partneři

Realizaci projektu umožil grant nadačního fondu AVAST ve výši 500.000 Kč. Celkové náklady projektu byly 546.430 Kč.

Cíl a hlavní aktivity projektu

Díky projektu jsme mohli pracovat na několika úkolech, jejichž realizace podle našeho názoru mohla situaci posunout směrem k posílení práva lidí s postižením na nezávislý život. Klíčovými pojmy projektu byly individuální rozpočty, tzv. self-directed support, Úmluva o právech osob s postižením, zejm. čl. 19.

Rešerše literatury

S finanční pomocí projektu jsme nechali zpracovat rešerši o zahraničních zkušenostech s tzv. self-directed support a individuálními rozpočty. Výsledná zpráva je ke stažení zde.

Sledování tvorby a dopadů politik a systémových opatření

Věnovali jsme čas sledování tvorby a dopadů koncepcí zejm. Ministerstva práce a sociálních věcí a oponování tam, kde opatření šly proti právům lidí s postižením a kde nepřiměřené regulace poskytování služeb mohla ohrožovat flexibilitu pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci. To se týkalo zejm. plánované novely zákona o sociálních služeb.

Konference Pro změnu 2017

Díky projektu jsme měli možnost realizovat bez kompromisů další ročník konference Pro změnu. Podstatou část mluvčích tvořili lidé s osobní zkušeností se systém sociálních služeb a obecní sociální práce, kterým jsme mohli za vystoupení zaplatit. Současně jsme mohli poskytnout účastníkům s postižením a jejich rodinám slevu z účastnického poplatku.

Jiné příběhy

Vytvořili jsme dva krátké videodokumenty o cestě k naplňování článku 19. Videa jsou zveřejníme na našem kanálu: 

Bářin příběh

A vy budete až do konce v domovech důchodců

Web k Úmluvě o právech osob s postižením

Vytvořili jsme informační web k Úmluvě, kde shromažďujeme klíčové dokumenty týkající se Úmluvy jako celku a článků 12 a 19 a ve spolupráci budeme web dále rozšiřovat: www.umluva.cz.