Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středoč. kraje

Projekt byl zaměřen na profesní rozvoj pracovníků v ústavní péči jako základní předpoklad pracovního a sociálního začlenění uživatelů tohoto typu služeb.

projekt se stal součástí širšího záměru Středočeského kraje, jehož smyslem je připravit a v praxi ověřit model transformace ústavní péče.

Podrobnosti o projektu