Tři kroky k cíli

Cílem projektu bylo pomoci lidem v ústavech získat informace a povzbudit je v naplnění jejich práva na život v přirozeném prostředí, to je nezůstatvat proti své vůli v ústavní péči a případně odejít. Napsali jsme o tom jednoduchou, veřejně dostupnou brožurku.

ústav

Období realizace

  1. 10. 2016-30. 9. 2017

Rozpočet a finanční partneři

Rozpočet projektu byl 70.000 Kč. Finanční prostředky poskytnula Nadace České spořitelny.

Partnerské organizace

Projekt byl realizován s pomocí naší dlouholeté dobrovolné pracovnice Evy Kožnarové.

Cíl a hlavní aktivity projektu

Projekt měl 3 klíčové cíle:

1. Pomoc

Dalším lidem jsme pomáhali navracet nebo udržet svéprávnost a uspořádat si podporu v každodenním životě podle vlastních představ a s vyloučením nepřiměřených rizi

2. Popis postupu:

Vytvořit dokument, s jehož pomocí se lidé potížemi v učení budou moci seznamovat se svými právy na svéprávnost, na život v přirozeném prostředí a na zajištění podpory při rozhodování, právním jednání a ve všech dalších oblastech každodenního života.

Dokument si můžete stáhnout zde

3. Publicita

Zkušenosti lidí jsme publikovali s cílem zvýšit povědomí lidí s postižením, jejich rodin, odborníků, soudců i širší veřejnosti o právech lidí s potížemi v učení, jak to je zakotveno v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením:

Příběh pana Zdeňka

Mít svéprávnost znamená být člověkem