Vzdělávací program pro pracovníky ÚSP

Náš první projekt zaměřený na vzdělávání a transformaci ústavní péče, který předznamenal naši pozdější několikaletou spolupráci se Středočeským krajem.

Projekt byl původně koncipován pro jeden vybraný ústav Středočeského kraje. V průběhu roku však byl rozšířen o vzdělávání pracovních týmů v dalších tří ústavů Středočeského kraje.

Období realizace

Projekt probíhal od ledna 2004 do března 2005.

Rozpočet a finanční partneři

Celkový rozpočet projektu byl 408.000 Kč. Na realizaci projektu přispělo 128.000 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí z programu pilotních (inovativních) projektů. Částkou 280.000 přispěl ze svého humanitárního fondu Středočeský kraj.

Do projektu byly zapojeny tři středočeské ústavy.

Cíl a hlavní aktivity projektu

Smyslem projektu bylo vytvořit a realizovat vzdělávací program zaměřený pro pracovníky ústavní sociální péče, připravit měření účinnosti služeb a provést vstupní audity zapojených ústavů. Vzdělávací program se skládal mimo jiné z kurzů zaměřených na individuální plánování, ochranu lidských práv, augmentativní a alternativní komunikaci.