Sociální služba

Poradna Quip

Podstatou naší sociální služby je individuální spolupráce s člověkem založená na poskytování informací, poradenství a vedení za účelem sociálního začleňování.

Začínáme zmapováním potřeb a preferencí znevýhodněného člověka, návazně na to hledáme zdroje formální i neformální podpory v okolí člověka a místní komunitě a v případě potřeby koordinujeme identifikovanou pomoc a podporu. Intenzita (rozsah) služby se odvíjí od potřeb jednotlivých lidí, kteří ji využívají, počínaje poradenstvím a konče dlouhodobou pomocí s koordinováním pomoci a podpory. Klíčovou součástí služby je spolupráce s rodinami a přáteli znevýhodněných lidí a dalšími profesionály (veřejný opatrovník, sociální pracovníci obcí atd.).

Nedílnou součástí naší nabídky je podpora při uplatňování práv a oprávněných zájmů ve vztahu k běžným veřejným službám, soudům (opatrovnickým) a dalším institucím. Službu zajišťují sociální pracovnice, právníci a specialistka na komunikaci – speciální pedagog.

V práci postupujeme podle principů konceptu plánování zaměřené na člověka.

Cílem naší sociální služby je posílení nebo udržení sociálního začlenění znevýhodněných lidí, naplňování jejich lidských práv, včetně práva na sebeurčení a možnosti žít v souladu s vlastními hodnotami.

Naše sociální služba pomáhá v tom, aby lidé mohli žít nezávisle v místě a s lidmi podle vlastní volby.

Veřejný závazek sociální služby ke stažení zde.

Zde můžete vidět, jak konkrétně naše sociální služba vypadá: Příběhy kde pomáháme