Základní údaje

Druh sociální služby

Odborné sociální poradenství

Identifikátor: 5200474

Název sociální sužby

Poradna Quip

Forma poskytování služby

Terénní

Ambulantní

Působnost sociální služby

Celorepubliková

Cílová skupina

Službu poskytujeme lidem se zdravotním znevýhodněním ve věku od dvou let.

 Konkrétně se jedná o osoby

- s mentálním postižením

- s kombinovaným postižením

- s chronickým duševním onemocněním

- s tělesným postižením

- rodiny s dítětem/dětmi

- seniory

 Cílová skupina zahrnuje osoby z celé ČR.

Úhrada za poskytování sociální služby

Sociální služba je v souladu se zákonem poskytována bezplatně.